Opatření rektora č. 11/2020

Název:

Harmonogram akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR

K provedení:

Čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy

Gestor:

OSZS

Účinnost:

26. března 2020

[zrušeno OR č. 30/2021]


Harmonogram akademického roku 2019/20 stanovený v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou ČR dne 12. března 2020 v souvislosti s epidemií koronaviru a mimořádnými opatřeními vyhlášenými vládou a ministerstvy ČR


 1. Harmonogram

  • 1. října 2019: zahájení akademického roku a zimního semestru akademického roku 2019/20

  • 21. prosince 2019 – 3. ledna 2020: vánoční prázdniny

  • 17. února 2020: zahájení letního semestru akademického roku 2019/2020

  • 30. září 2020: konec akademického roku 2019/2020

 2. Podle čl. 3 odst. 3 Studijního a zkušebního řádu Univerzity Karlovy děkani fakult po projednání s rektorem stanoví svým opatřením začátek výuky, zkouškového období, praxí, období pro zápisy předmětů a další podrobnosti. S přihlédnutím ke koordinaci výuky a s ohledem na prostupnost studia se doporučuje, aby:

    a. 

  začátek výuky byl v zimním semestru stanoven na 1. října 2019;

    b. 

  období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v zimním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo období od 24. září 2019 do 30. září 2019 a období pro zápisy do předmětů a rozvrhu v letním semestru bylo stanoveno tak, aby zahrnovalo týden od 10. února 2020 do 16. února 2020. V těchto obdobích musí být umožněn zápis předmětů pro studenty jiných fakult.

    c. 

  zkouškové období zimního semestru bylo stanoveno na období 13. ledna 2020 až 16. února 2020.

    d. 

  zkouškové období letního semestru bylo stanoveno v období 25. května 2020 až 30. září 2020. Zkouškové období letního semestru musí být stanoveno tak, aby zahrnovalo alespoň období od 1. července do 31. července 2020 a období od 1. září do 18. září 2020.

 3. Rektorský den se nekoná.

 4. Opatření rektora 6/2019 se tímto opatřením zrušuje.

 5. Toto opatření nabývá účinnosti dne 26. března 2020.V Praze dne 26. března 2020

prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

PDF ke stažení
Poslední změna: 2. červenec 2021 20:28 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám