Filozofická fakulta UK představila nové projekty a akce. Všechny ve znamení prestižní Templetonovy ceny

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 29. října 2014 – Filozofická fakulta Univerzity Karlovy představila nové projekty a informovala o dvou úspěšných akcích, které proběhly v uplynulých měsících a jež FF UK chystá i v příštím roce.


Připravované projekty navazují na udělení Templetonovy ceny Tomáši Halíkovi, profesoru Filozofické fakulty UK. Přednášky prof. Halíka na univerzitách v Erfurtu, které bude provázet udělení čestného doktorátu, zahájení mezinárodního výzkumného projektu o budoucnosti náboženství ve středovýchodní Evropě v Oxfordu a především tzv. Templetonovský den v pražském Karolinu. Ten se bude konat dne 8. prosince 2014 za účasti Johna Templetona ml. a s přednáškami na něm vystoupí dva nositelé Templetonovy ceny: prof. Charles Taylor a prof. Tomáš Halík. Zároveň proběhne vernisáž výstavy o Templetonově ceně a jejích laureátech.


„Prof. Halík je jedním z řady našich pedagogů, kteří dokážou propojit výuku a bádání s veřejnou angažovaností,“ říká doc. Mirjam Friedová, děkanka FF UK, a doplňuje: „Myslím, že je to podstatnou součástí role univerzity v dnešním světě.“
Letošní úspěšné akce čeká pokračování

K velké nabídce letních škol, jež Filozofická fakulta UK pořádala v uplynulém období, přibyla v srpnu Mezinárodní letní škola znakových jazyků a v říjnu první ročník nového kulturního festivalu Open Square na pražském Palachově náměstí.


Prvního ročníku Mezinárodní školy znakových jazyků se zúčastnili přední odborníci z celého světa a část programu byla určena i široké veřejnosti. „Udržet na naší fakultě špičkovou vědu a oborovou pestrost pokládám za velmi důležité,“ podotýká doc. Mirjam Friedová. „Například právě obor čeština v komunikaci neslyšících se v Česku vyučuje jen u nás. Budoucnost řady malých oborů je ale nyní bohužel ohrožena kvůli škrtům ve financování,“ dodala Friedová.


První ročník kulturního festivalu Open Square uspořádala FF UK společně s Českou filharmonií, Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy a Uměleckoprůmyslovým muzeem. Stovky návštěvníků si mohly užít bohatý venkovní program, zahrnující komentované vycházky, workshopy či vystoupení studentských souborů. Filozofická fakulta UK nabídla den otevřených dveří na katedrách a ústavech, přednáškový blok k 60. výročí vydání Tolkienova Pána prstenů a řadu dalších akcí. Některé z nich se prolnuly s akcemi v rámci Mezinárodního dne archeologie, jenž se – rovněž za účasti Filozofické fakulty UK – týž den konal v Česku poprvé. Program festivalu vyvrcholil mimořádným večerním koncertem České filharmonie pod taktovkou Jiřího Bělohlávka pro mladé posluchače a následnou afterparty.


„Hledáme nové cesty, jak přiblížit uchazečům i široké veřejnosti celou šíři našich oborů,“ říká dr. Jan Bičovský, proděkan FF UK pro přijímací řízení a vnější vztahy. „Je pro nás také důležité otevírat se do veřejného prostoru a hledat možnosti spolupráce s dalšími kulturními a vzdělávacími institucemi,“ dodal Bičovský.


Další informace o projektu jsou k dispozici na: www.ujkn.ff.cuni.cz/CISL a www.opensquare.czMgr. Václav Hájek

Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Filozofická fakulta UK


Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze je tradičním centrem české vzdělanosti a nejvýznamnější českou humanitně orientovanou vzdělávací institucí. Byla založena Karlem IV. v roce 1348 jako fakulta svobodných umění v rámci pražské univerzity. Výuku téměř sedmdesáti oborů, které studuje na osm tisíc studentů, zajišťuje přes sedm set pedagogů a vědeckých pracovníků.Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám