Již 10 let se Centrum sportovních aktivit FTVS UK stará o zdravotně postižené studenty

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czTISKOVÁ ZPRÁVA


30. října 2014 – Centrum sportovních aktivit zdravotně postižených studentů Univerzity Karlovy slaví 10 let své činnosti. Centrum umožňuje sportovní vyžití studentům s různými typy zdravotního postižení a prostřednictvím sportu jim usnadňuje integraci do běžné společnosti. Jeho činnost vychází z bohatých zkušeností získaných v rámci výuky na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK.Handicapovaní studenti mají díky Centru sportovních aktivit jedinečnou příležitost vyzkoušet si celou řadu sportů (lyžování, vodní sporty, cyklistiku či stolní tenis), a to jak v českých podmínkách, tak i v zahraničí (loděnice v Praze 4 – Podolí, Krkonoše, Jizerské hory, vodní nádrž Lipno, italské Dolomity, Chorvatsko).  


Zdravotně postižení studenti UK se mohou zapojit do všech sportovních aktivit. Centrum disponuje speciálními pomůckami, které handicapovaným pomohou ve sportovních aktivitách – monoski, biski, dualski, sledge, dvojkola, handbike, přídavná zařízení na vozík, kajaky, kanoe, oplachtěné katamarány, trimarány, windsurfové komplety či gumové čluny.


Kromě sportovních aktivit se Centrum věnuje i přípravě metodických a didaktických příruček a filmů, které zdravotně postiženým dosud chyběly. Příručky jsou zaměřeny na lyžování zrakově postižených, sportovce s amputovanými končetinami či vozíčkáře. Problematice lyžařů s amputací a zrakově postižených se věnují i instruktážní videa.


Centrum sportovních aktivit UK spolupracuje též s Českou televizí a Českým rozhlasem. Obě média ve svém vysílání propagují sportovní aktivity zdravotně postižených. Centrum rovněž spolupracuje se školami Jaroslava Ježka a Aloyse Klara, které navštěvují zdravotně postižené děti. Spolupráce je rozvíjena i s Centrem Paraple a Jedličkovým ústavem, ve kterých absolventi FTVS UK působí.


Pro více informací o Centru sportovních aktivit UK kontaktujte:


PaedDr. Jan Hruša, CSc.

Katedra sportů v přírodě

Fakulta tělesné výchovy a sportu UK

tel.: +420 220 172 034

e-mail: hrusa@ftvs.cuni.cz


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel.: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Univerzita klade důraz i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám