Veletrh Gaudeamus otevírá své brány. Poznejte, jaké je studovat na Univerzitě Karlově

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz4. listopadu 2014 – V Brně začal evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Univerzita Karlova se stejně jako v loňském roce představuje atraktivní prezentací, která staví na graficky příjemném prostředí. S nabídkou seznámí zájemce o studium sami studenti. Veletrh se koná 4.–7. listopadu na brněnském výstavišti v pavilonech G1 a G2.


Hlavní informační část expozice Univerzity Karlovy bude v letošním roce opět koncipována ve tvaru kruhu, který vytváří obvodovou kulisu pro jednotlivé informační pulty. Jednotlivé fakulty univerzity zastupují vždy dva studenti, kteří zájemcům univerzitu i nabídku studijních oborů představí a pohovoří o vlastních zážitcích a zkušenostech se studiem. Koncept byl poprvé použit v loňském roce a u účastníků se setkal s velkým a pozitivním ohlasem. Doprovodnému programu bude letos nově vyhrazena vnitřní část expozice.  


Stejně jako v minulosti i letos Univerzita Karlova připravila doprovodný program Věda pro život. V rámci tohoto programu se představí Lékařská fakulta UK v Plzni, Lékařská fakulta UK v Hradci Králové, 1. LF, 3. LF, Filozofická fakulta, Fakulta tělesné výchovy a sportu, Přírodovědecká fakulta či Matematicko-fyzikální fakulta UK. Návštěvníci mohou zhlédnout nejnovější vědecké poznatky a jejich aplikaci v praxi či přírodní jevy a mnohé další. Všechny zajímavosti si budou moci sami vyzkoušet. FTVS pořádá soutěž o nejsilnější ženu a muže, přírodovědci představí svět pod mikroskopem, MFF UK vzdálené a simulované laboratoře, lékařské fakulty seznámí s fyzioterapií a ergoterapií, urgentní medicínou či nemocnicí pro medvídky.


MFF UK se zároveň bude prezentovat v druhém z doprovodných programů nazvaného Pojďme si hrát s technikou. Letošním tématem jsou autonomní roboti, umělá inteligence v počítačových hrách, supravodivost a termovize.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám