Mezinárodní studentská konference: projektové vyučování v přírodovědných předmětech

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 5. listopadu 2014 – Pedagogická fakulta UK, Katedra chemie a didaktiky chemie, pořádá ve dnech 6. - 7. listopadu mezinárodní studentskou konferenci na téma projektové výuky.Letošní 12. ročník studentské konference nabízí celkem 23 příspěvků, z nichž jsou dvě plenární přednášky prof. Martina Bílka z Univerzity v Hradci Králové a prof. Martina Lindnera z Univerzity Martina Luthera v Halle (Německo). K dalším účastníkům patří především studenti navazujícího magisterského studia a doktorandi z pořádající Pedagogické fakulty, dále z Přírodovědecké fakulty UK, Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, jejich kolegové ze Slovenska a Německa. Na konferenci byli přizváni také učitelé z Prahy a středních Čech.


Hlavním cílem konference je generování námětů na projektovou výuku na základních a středních školách, neboť navzdory tomu, že tento typ výuky je dnes již v českém školství poměrně rozšířen, zdaleka ne vždy odpovídá realita požadovaným nárokům.


Projektové vyučování je motivační forma vzdělávání, která se zaměřuje na propojení učiva s poznatky z dalších oborů a jejich prezentaci v širších souvislostech. Charakteristické je také aktivní zapojení žáků do výuky a akcent na uplatnění získaných znalostí v reálném životě. Tomuto zaměření napovídají např. i názvy některých konferenčních příspěvků – např. “Slané děti aneb Jak se žije bez chloridových kanálů” Evy Bukáčové (PřF UK), “Zpátky do minulosti…aneb Na noc alchymistou” Kláry Sochorové a Štěpánky Fráňové (PřF UHK) nebo “Projekt – není nám jedno, co jíme!” Jany Moldaschlové, Sandry Stuchlíkové a Hany Šulcové (PedF UK) apod.


Konference je přístupná veřejnosti, na čtvrtek jsou plánovány sekce v angličtině, na pátek v češtině.


Místo konání: Pedagogická fakulta UK v Praze, M. Rettigové 4, Velký sál

Kontaktní osoba: PhDr. Martin Rusek, Ph.D., Katedra chemie a didaktiky chemie, Pedagogická fakulta UK

Email: martin.rusek@pedf.cuni.cz

Tel.: +420 221 900 278
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám