Tradiční informační den Univerzity Karlovy: stovky studijních oborů a programů, 17 fakult a bohatý doprovodný program

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czPraha 13. listopadu 2014 – Univerzita Karlova opět připravila pro všechny zájemce o studium Informační den 2014, který se uskuteční již tradičně v prostorách areálu Albertov v sobotu 22. listopadu od 9.00 do 16 hod. Kromě informací o možnostech studia na UK čeká na návštěvníky též bohatý doprovodný program. 


V průběhu akce se představí všech 17 fakult univerzity. Zájemci o studium se u jednotlivých stánků dozví kompletní informace o nabídce studijních programů, kterých UK v současné době nabízí více než 300. Zároveň získají podrobnosti o přijímacím řízení pro akademický rok 2015/2016, podmínkách studia, možnostech ubytování a množství dalších užitečných rad důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu.


V rámci Informačního dne bude po celý den probíhat bohatý doprovodný program, který je zaměřen na přípravné kurzy ke studiu na UK, na otázky ubytování a stravování a na zájmovou činnost studentů či možnosti studijních pobytů v zahraničí. Nebudou chybět ani informace o možnostech využití volného času či o studentské zájmové činnosti.  Pro uchazeče se speciálními potřebami bude připraven seminář, na kterém se dozví potřebné informace o možnostech modifikovaného přijímacího řízení. Uskuteční se také beseda, během které budou úspěšnými absolventy představeny vybrané studijní obory i s možnostmi uplatnění v praxi.


Návštěvníci budou moci též shlédnout ukázky z oborů Matematicko-fyzikální fakulty UK, navštívit demografickou výstavu a demografický workshop či se zúčastnit komentované prohlídky působivé lokality Albertova.


V celém areálu budou návštěvníkům k dispozici rovněž studentští průvodci, na něž se lze v případě potřeby obrátit s jakýmkoliv dotazem.


Kompletní program Informačního dne UK je k dispozici zde.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám