Stovky studijních oborů a programů, 17 fakult a bohatý doprovodný program. Takový byl Informační den Univerzity Karlovy

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.czV sobotu 22. listopadu 2014 uspořádala Univerzita Karlova Informační den pro zájemce o studium. V prostorách 1. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty na Albertově byla zájemcům o studium představena široká nabídka vzdělávacích programů, které nabízejí fakulty Univerzity Karlovy pro akademický rok 2015/2016.


Cílem Informačního dne je usnadnit uchazečům o univerzitní studia jedno z nejdůležitějších životních rozhodnutí. Zájemci o studium se zde mohli inspirovat při volbě svého dalšího studia či se dozvědět kompletní informace o studijní nabídce naší největší univerzity. Na stáncích a prezentacích jednotlivých fakult se dozvěděli podrobnosti týkající se přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016, podmínek studia, možností ubytování a množství dalších informací důležitých při rozhodování o podání přihlášky na vysokou školu. Uchazečům se speciálními potřebami byly k dispozici osobní konzultace. V rámci doprovodného programu vystoupili též úspěšní absolventi UK a studenti, kteří mají zkušenosti s pobytem v zahraničí.  


Již tradičně měli studenti zájem zejména o informace týkající se studia v zahraničí, možnosti být přijat ke studiu bez přijímacích zkoušek a zajímali se i o nabídku přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.


„Dalším tématem, které budoucí studenty zajímá, je i otázka budoucího uplatnění po ukončení studia. Právě absolventi Univerzity Karlovy dosahují jednoho z nejlepších umístění na trhu práce v rámci České republiky,“ říká Václav Hájek, mluvčí Univerzity Karlovy.


Akci navštívilo přes 2 500 zájemců o studium. 
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám