Na Univerzitě Karlově byla podepsána smlouva o spolupráci a výzkumu v oblasti humanitních a společenských věd mezi UK, AV ČR a Francouzským ústavem pro výzkum o společenských vědách v Praze

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 21. listopadu 2014 – rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš a velvyslanec Francie v České republice Jean-Pierre Asvazadourian dnes podepsali smlouvu o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou, Akademií věd České republiky a Francouzským ústavem pro výzkum ve společenských vědách v Praze (CEFRES). Vzájemná spolupráce bude probíhat v oblasti humanitních a společenských věd.


Smlouva o spolupráci je vyústěním dlouhodobé spolupráce všech zúčastněných institucí. Zakotvuje maximální využití akademického kapitálu, knihovny a interdisciplinární sítě, jež CEFRES vybudoval za posledních dvacet let a další rozvoj bilaterálního partnerství v oblasti humanitních a sociálních věd, jehož nositeli jsou české a francouzské akademické kruhy. Spolupráce se neomezuje pouze na bilaterální vztahy, zapojuje akademická pracoviště celého středoevropského regionu a další evropské partnerské instituce.


Smlouva se zabývá také posílením regionálního rozměru spolupráce, předkládáním výzkumných témat týkajících se středoevropských společností a zapojením institucionální kapacity a projektů do rámce evropského výzkumu.


CEFRES , který působí v ČR již od roku 1991, je ústav pro výzkum, který spadá pod ředitelství Univerzitní vědecké a výzkumné spolupráce francouzského Ministerstva zahraničích a evropských věcí (generální ředitelství Mezinárodní spolupráce a rozvoje DGCID) a Francouzský ústav pro výzkum ve společenských vědách, (Centre national de la recherche scientifique CNRS).


Nová platforma CEFRESu vytvořená spoluprací UK, AV ČR a francouzskými partnery si za hlavní úkol klade rozvíjení evropského vědeckého prostoru vytvářením společných vědeckých týmů, výchovu mladých vědeckých pracovníků doktorandů a postdoktorandů, například formou společného vedení doktorandských prací „cotutelle“, pořádání seminářů, kolokvií a konferencí na aktuální témata společensko-vědního a humanitního bádání a oslovení širší odborné veřejnosti.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám