Prezentace ázerbájdžánské geologie v České republice. Česká a ázerbajdžánská komunita usiluje o užší vědeckou spolupráci

Tisková zpráva

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


Praha 3. prosince 2014 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima se zúčastnil vernisáže jednodenní výstavy s doprovodným programem „Prezentace ázerbájdžánské geologie v České republice“, která se uskutečnila v historických prostorách Karolina.


Ve spolupráci s Vědní nadací prezidenta Ázerbájdžánské republiky (Knowledge Foundation under the President of the Azerbaijan Republic) a s Centrem ázerbájdžánských a kaspických studií Filozofické fakulty UK se uskutečnila v historických prostorách Karolina vernisáž výstavy na téma „Prezentace ázerbájdžánské geologie v České republice“. Výstava umožnila shlédnout návštěvníkům unikátní pokladnice sbírek Ázerbájdžánské republiky, pocházejících ze současných, ale také z mnoha dochovaných geologických sbírek. Výstavu doprovázela beseda u kulatého stolu.


Cílem této akce je navázání užších kontaktů a spolupráce mezi českou a ázerbájdžánskou vědeckou komunitou.


V roce 2011 byla podepsána grantová smlouva s velvyslancem Ázerbájdžánu v Praze o zřízení Centra ázerbájdžánských a kaspických studií (Azerbaijan and Caspian Studies Center) při Ústavu Blízkého východu a Afriky Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií FF UK slouží jako most mezi akademickými kruhy v České republice a Ázerbájdžánem, podporuje výzkum dějin, kultury a jazyků Ázerbájdžánu, jakož i širší kaspické oblasti.


KONTAKT:


Prof. PhDr. Eduard Gombár, CSc.

M: 603 107 172

Centrum ázerbájdžánských a kaspických studií FF UK

Ústav Blízkého východu a Afriky

http://ubva.ff.cuni.cz/
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půlmilionem bodů – podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků – vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7800 zaměstnanců, z toho téměř 4300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8000 studentů. Téměř 7500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kurzy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám