Rektor UK Tomáš Zima se setkal s mongolským prezidentem

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


20. ledna 2015 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima se sešel s mongolským prezidentem Cachjagínem Elbegdordžem. Hovořili spolu o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a tamními vzdělávacími institucemi a rozvoji mongolistiky na Univerzitě Karlově.


Mongolský prezident ocenil vynikající kvalitu výuky mongolistiky na Filozofické fakultě UK a zmínil velmi dobrou spolupráci s Katedrou slovanských jazyků Státní univerzity v Mongolsku. Univerzitě Karlově nabídl možnost vytvořit Centrum mongolistiky pro Evropu na UK a spolupracovat při různých kulturních akcích, které by bylo možné na půdě univerzity v budoucnosti pořádat.


Oba představitelé hovořili o zvyšujícím se zájmu asijských studentů studovat v zahraničí, a to především v Evropě. Rektor Tomáš Zima uvedl, že Univerzita Karlova neustále rozšiřuje nabídku studijních programů v angličtině pro zahraniční studenty; dlouhodobě tato nabídka funguje na lékařských fakultách, matematicko-fyzikální fakultě a dalších. Rád by proto mongolské studenty na Univerzitě Karlově ve větším měřítku uvítal. V současné době se opět projevuje zvýšený zájem Mongolů o studium v zahraničí, včetně České republiky. 


Historicky byly studijní pobyty Mongolů v bývalém Československu velmi časté a bývalí absolventi se počítají v řádech několika desítek tisíc osob. Tomáš Zima zároveň informoval o plánu a přípravě projektu vytvoření Spolku absolventů při Univerzitě Karlově Alumni, jejímiž členy by byli také její zahraniční absolventi. V tomto smyslu by uvítal na projektu také spolupráci bývalých studentů z Mongolska.


Česká mongolistika navazuje na světovou tradici. Během dvaceti let se předním mongolistům z FF UK díky mezinárodní spolupráci podařilo vytvořit studijní zázemí na vysoké odborné úrovni. Učebnice hovorového i spisovného jazyka či učebnice klasického písma jsou vzhledem ke své vynikající kvalitě využívány studenty po celém světě. Česká mongolistika má ve světě velmi dobré renomé a mezi její absolventy patří například odborníci z Chorvatska, Polska či Slovenska.


V současné době studuje na UK celkem na dvě desítky mongolských studentů na Fakultě sociálních věd, Filozofické fakultě, Přírodovědecké fakultě, 1. lékařské fakultě, Lékařské fakultě v Hradci Králové, Matematicko-fyzikální fakultě a Husitské teologické fakultě UK. Univerzita Karlova spolupracuje s Mongolskou státní univerzitou, Vnitromongolskou univerzitou v Hohehotu a Chorčinskou univerzitou v Tongliao.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám