Zápis ze zasedání předsednictva AS UK ze dne 27. ledna 2015

Přítomní členové předsednictva:

Zuzana Červinková, Josef Fontana, Martin Holý, Tomáš Nigrin, Josef Staša, František Zahálka


Přítomní hosté:

Tomáš Zima, J. M. pan rektor

Miroslava Oliveriusová, kvestorka UK

Tereza Svobodová, tajemnice legislativní komise AS UK

Danka Humlová, tajemnice AS UK1. Předsednictvo AS UK schválilo zápis ze zasedání předsednictva ze dne 12. ledna 2015 a 23. ledna 2015.


2. Předsednictvo AS UK projednalo doručenou korespondenci senátu.


3. Předsednictvo AS UK projednalo způsob nominace do hodnotící a kontrolní komise pro hodnocení projektů studentských spolků. Do hodnotící komise nominuje tři členy sociální komise AS UK, dva ekonomická komise AS UK a dva bude nominovat předsednictvo AS UK. Do kontrolní komise nominuje jednoho člena ekonomická komise AS UK a jednoho člena bude nominovat předsednictvo AS UK. O návrzích bude hlasovat plénum AS UK.


4. Předsednictvo AS UK projednalo návrh programu na zasedání pléna AS UK dne 6. února 2015.


5. Předsednictvo AS UK jednalo o časovém plánu zasedání v letním semestru 2015 a navrhuje zasedání AS UK v termínech 27. března 2015, 15. května 2015 a 26. června 2015.


6. Předsednictvo AS UK poděkovalo J. M. panu rektorovi za podporu chodu AS UK v roce 2014/2015.


7. Příští zasedání předsednictva AS UK se bude konat 6. února 2015 od 9:00 hod. na sekretariátu AS.PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.

předseda AS UK


Zapsala:

Danka Humlová, tajemnice AS UK


Zápis ze zasedání předsednictva AS UK dne 27. ledna 2015_scan

Poslední změna: 21. leden 2018 23:37 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám