Zasedání Petiční komise AS UK dne 15. ledna 2015

Přítomni: PhDr. Libor Flemr, Ph.D., Bc. David Hurný, Mgr. Jan Chromý, Ph.D., Doc. Mgr. Petr Sláma, Th.D., Mgr. Samuel Zajíček


Omluveni: Bc. Anna Matys, Mgr. Michal Tuláček


Nepřítomen: Mikuláš FerjenčíkProgram

1. Pravidla podávání podnětů a jednací řád petiční komise

2. Různé


Pravidla podávání podnětů a jednací řád petiční komise


Kol. Tuláček pro komisi připravil jednak přehledný návrh pravidel pro podávání podnětů petiční komisi, jednak jednací řád petiční komise.


Proběhla diskuse, zda jsou třeba oba dokumenty. Komise se následně shodla, že ano. Jako základní text na web byla stanovena pravidla podávání podnětu (obecná anotace popisující poslání a činnost komise na webu již je). Jednací řád přijme komise rovněž, na webu však bude až druhotně.


Řešila se rovněž otázka nutnosti, zda by měl jednací řád projít hlasováním AS UK. Komise se shodla, že to nutné není, neboť se nejedná o součást právního řádu Univerzity Karlovy, ale vnitřní dokument, podle kterého se – na základě svého rozhodnutí – bude řídit petiční komise.
Pravidla podávání podnětu


Komise přijala znění navrhované kol. Tuláčkem s jednou formulační změnou.


Kol. Chromý zajistí vyvěšení textu na web.
Jednací řád petiční komise


Členové komise se jednomyslně shodli na tom, že komise by měla sloužit jako prostředník pro ty, kteří mají nějakou stížnost (resp. obecně nějaký podnět) a netuší, kam se s ní obrátit. Petiční komise může těmto lidem pomoci informačně (nasměrovat je na patřičná místa), anebo jejich podnět sama projednat. V případě, že však chce osoba zůstat v anonymitě, měla by mít komise možnost jméno stěžovatele zakrýt a konat v této věci vlastním jménem.


V návaznosti na to se komise shodla přidat do čl. 4 bod o zastupování podavatele podnětu jménem komise, přičemž komise v takových případech očekává, že bude informována o výsledku jednání a následně má povinnost zpravit senát o průběhu a závěrech tohoto jednání.


Komise dále navrhuje přidat do jednacího řádu preambuli o obecné náplni činnosti komise.


Dále se komise shodla na tom, že by součástí jednacího řádu mělo být, že členové komise jsou povinni nechat jméno stěžovatele v tajnosti.


Komise dále navrhuje odstranit drobné chyby v čl. 3, odst. 5 a čl. 5, odst. 2. Čl. 3, odst. 1 navrhuje komise strukturovat spojkami buď – nebo – nebo, aby bylo zřejmé, že není nutné naplnit všechny varianty.


Komise prosí kol. Tuláčka o zapracování těchto návrhů s tím, že by bylo ideální probrat definitivní verzi na krátkém zasedání v pátek 23. 1. po skončení zasedání AS UK.


Různé


Žádné další podněty se neobjevily.


Zapsal: Jan Chromý
Poslední změna: 21. leden 2018 23:40 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Kancelář akademického senátu
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám