Rektor Univerzity Karlovy přijal španělského velvyslance v České republice

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 17. února 2015 – Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima se dnes sešel s nově jmenovaným velvyslancem Španělského království v České republice Jeho Excelencí Pedrem Calvo-Sotelem Ibáñes-Martínem. Hovořili spolu o rozvoji vzájemné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a španělskými vzdělávacími institucemi v oblasti mobility a v oblasti vědecké a výzkumné činnosti.


Oba představitelé ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci. Univerzita Karlova a španělské vysoké školy rozvíjejí tuto spolupráci již několik let.


V současné době má Univerzita Karlova uzavřeny smlouvy s více než 40 španělskými univerzitami. Nejvíce smluv má UK s Universitat de Barcelona a Universitat Autònoma de Barcelona, dále s Universidad de Granada, Universidad Complutense de Madrid a Universidade de Santiago de Compostela. S těmito univerzitami spolupracují fakulty UK, především Farmaceutická fakulta UK v Hradci Králové a Matematicko-fyzikální fakulta UK. Vzájemná spolupráce probíhá jak v oblasti výměny pedagogů, tak studentů.


Rektor Tomáš Zima uvedl, že UK spolupracuje se španělskými institucemi v rámci několika projektů. Univerzita Karlova patří do skupiny tří univerzit a tří základních škol ve třech různých zemích Evropy: Španělsko, Finsko a Česká republika, které se podílejí na projektu Do It Yourself ve vzdělávání: Expanding Digital Competence To Foster Student Agency And Collaborative Learning. Projekt je financován Evropskou komisí v rámci programu celoživotního vzdělávání.


Univerzita Karlova zároveň připravuje společný projekt v intencích rámcového programu pro výzkum a inovace EU „Horizont 2020“ a spolupracuje na projektu LINDAT – CLARIN.


V rámci programu Erasmus v akademickém roce 2014/15 studuje na UK téměř 200 studentů partnerských univerzit. Obdobně se uskutečňují pravidelné studijní pobyty studentů UK ve Španělsku.


Velvyslanec Španělského králoství ujistil rektora UK, že je připraven podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi španělskými vzdělávacími institucemi a Univerzitou Karlovou i vzájemnou spolupráci v oblasti vědeckých projektů.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám