Opatření rektora č. 3/2015

Název:

Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. ledna 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.


Do správy Kolejí a menz se svěřují následující nemovitosti:


  • v katastrálním území Nový Hradec Králové, obec Hradec Králové, zapsané na Katastrálním úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 22015

    • pozemek st. parc. č. 2299, o výměře 246 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1136, stavba ubytovacího zřízení

    • pozemek st. parc. č. 2300, o výměře 241 m², zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1137, stavba ubytovacího zřízení


II.


  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 12.12.2014.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. ledna 2015.
V Praze dne 14. ledna 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám