Rektor Univerzity Karlovy přijal velvyslance Albánie

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


4. března 2015 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima přijal velvyslance Albánské republiky v ČR Jeho Excelenci  Rizu Poda. 


V průběhu setkání byla projednávána  zejména možnost uzavření meziuniverzitnídohody s Universiteti i Tiranës  (Univerzitou Tirana) a případná  spolupráce v rámci programu Erasmus+.


V uplynulých letech, do roku 2013,  bylo studium albanistiky na Univerzitě Karlově zabezpečováno Katedrou jihoslovanských a balkanistických studií Filozofické fakulty. Obor, zaměřený na jazyk a literaturu zahrnoval také studium dějin, kultury a reálií. Obě strany vyjádřily zájem, aby tato spolupráce byla opět obnovena.


Na Univerzitě Karlově v současné době studují studenti z Albánie v bakalářských, magisterských a doktorských programech na Fakultě sociálních věd,  na 1., 2. a 3. lékařské fakultě a na Pedagogické fakultě.


Rektor UK prof. Tomáš Zima podpořil myšlenku spolupráce Universiteti i Tiranës  (Univerzitou Tirana) jak na úrovni meziuniverzitní spolupráce tak při praktické realizaci v oblasti vědecké práce a výzkumu.  


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám