Rektor Univerzity Karlovy jednal v Ženevě s představiteli světových univerzit

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 20. března 2015 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima dnes v doprovodu primátorky hl. města Prahy Adriany Krnáčové jednal ve švýcarské Ženevě s představiteli světových univerzit. Hovořili o problematice vzájemné spolupráce měst a univerzit, které v jejich centrech působí.


Na setkání se hovořilo především o konceptu „UniversCities“, který v sobě kloubí spolupráci univerzit a měst. Přítomnost vysokých škol v centrech měst s sebou přináší mnoho výhod, mj. univerzity oživují dění a přinášejí tzv. fenomén studentského života. Objevují se ale i urbanistické, logistické i sociální problémy, které univerzity sídlící v kampusech na okraji měst řešit nemusí. Klíčovou roli v konceptu sehrávají magistráty a městské části jednotlivých měst, které by měly plánovat rozvoj s ohledem na potřeby univerzit sídlících v centrech. 


Jednání se zúčastnili zástupci z americké University of Columbia, švýcarských University of Geneva a University of Zurich, Renmim University of China, University of Sao Paulo a Univerzity Karlovy. Společně diskutovali o vzájemné výměně studentů, vědecké spolupráci a možnostech jejího rozšíření. Výsledkem schůzky je vytvoření společné platformy pro sdílení nápadů a myšlenek, které povedou ke zlepšení vzájemné spolupráce při plánování jejich rozvoje. 


„Univerzity často působí v centrech měst po staletí a studenti těchto vysokých škol nezaměnitelným způsobem tuto lokalitu oživují. Svým umístěním v centru univerzity nemají tolik možností pro svůj rozvoj jako nově založené vysoké školy mající své kampusy na okrajích měst. Je proto nezbytné velmi úzce spolupracovat s místními samosprávami a společně plánovat rozvoj,“ uvedl rektor UK Tomáš Zima.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám