Zástupci Univerzity Karlovy a Univerzity v Leidenu hovořili o evropské vědě, výzkumu a vzájemné spolupráci

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 26. března 2015 – Nejvyšší představitelé Univerzity Karlovy se dnes sešli se zástupci nizozemské University of Leiden. Tématem setkání byla evropská věda, špičkový výzkum a rozvoj dosavadní vzájemné spolupráce mezi oběma univerzitami.


Výsledkem jednání je dojednání prohloubení vzájemné spolupráce v rámci evropských programů určených k podpoře šíření excelence. Domluvena byla též větší participace na programu Erasmus+, díky kterému dochází k výměně studentů a akademických pracovníků.


Obě univerzitní instituce dlouhodobě spolupracují, a to jak ve vědě a výzkumu, tak výměně studentů a profesorů. Do spolupráce jsou již zapojeny některé fakulty Univerzity Karlovy - Fakulta sociálních věd, Filozofická fakulta, Matematicko-fyzikální fakulta spolupracuje s Leidenskou univerzitou dlouhodobě. Tato spolupráce byla stvrzena v roce 2012 oceněním prof. RNDr. Marie Huškové, DrSc. řádem důstojníka Řádu oranžsko-nasavského za dlouholetou spolupráci s nizozemskými vědci. S Leidenskou univerzitou spolupracují i Právnická fakulta, Přírodovědecká fakulta a 2. lékařská fakulta.


Univerzita Karlova a Leidenská univerzita v současné době spolupracují například v rámci projektu TEMI zabývající se inovativními metodami výuky vědy (Přírodovědecká fakulta), spolupráce probíhá i s Leiden Genome Technology Centre (2. LF UK). Farmacetutická fakulta pak rozvíjí spolupráci v rámci oboru farmakongozie. Právnická fakulta UK je od roku 2005 zapojena do projektu SARFaL, jehož cílem je rozšířit spolupráci zapojených právnických fakult v oblasti vědy a výzkumu. Další fakulty Univerzity Karlovy v současné době jednají o navázání vzájemné spolupráce.  


Výměna vyučujících a studentů probíhá v rámci programu Erasmus+ a také Václav Havel Europaeum MA Programme, díky kterému mohou studenti UK vyjet studovat na Univerzitu v Leidenu, v Oxfordu a na Sorbonnu.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám