Nakladatelství Karolinum vydává překlad monografie o Henriku Ibsenovi

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 14. dubna 2015 – Nakladatelství Univerzity Karlovy přichází v dubnu s novým titulem – překladem knihy Henrik Ibsen: Člověk a maska norského autora Iva de Figueiredo do češtiny.


Během dubna (21.–26.) navštíví Českou republiku autor významné publikace o Henriku Ibsenovi Ivo de Figueiredo. Nakladatelství Karolinum při té příležitosti představí překlad monografie, která vychází 20. 4. 2015.


Prezentace knihy za účasti autora proběhne v pátek 24. 4. v 18.00 v kavárně Montmartre (Řetězová 7, Praha 1).


Kniha norského historika Iva de Figueireda je aktuální biografií o životě a díle světoznámého dramatika Henrika Ibsena. Tato monografie boří některé tradované mýty a tvrzení týkající se Ibsenova života, které se v průběhu let zažily jako nezvratné pravdy.


Henrik Ibsen je českému čtenáři znám především jako zakladatel realistického dramatu, tato monografie však reflektuje jeho dramatické i básnického dílo a jeho život v širším evropském kontextu – autor postupuje chronologicky, zaměřuje se na to, jakým básníkem se Ibsen chtěl stát, z jakého poetického programu vycházel a jakým básníkem se nakonec stal, jaké podmínky determinovaly jeho dílo, a zvláště pak, jaké recepce se jeho dílu dostalo.


Kniha byla původně vydána ve dvou svazcích (I. díl: Henrik Ibsen. Člověk; II. díl: Henrik Ibsen. Maska). Nakladatelství Karolinum vydává publikaci souborně v jednom svazku s titulem Henrik Ibsen; Člověk a maska v ediční řadě Dramatica. Překlad Karolíny Stehlíkové je jedním z prvních ucelených překladů této výjimečné publikace a poskytuje čtenářům z řad teatrologů, studentů, ale i široké veřejnosti čtivé a kvalitní zpracování biografických informací o životě dramatika, jehož hry jsou na českých jevištích uváděny s neklesající intenzitou.


O autorovi:

Ivo de Figueiredo (narozen 1966 v Langesund) je norský historik, životopisec a kritik. Publikoval řadu článků o německé okupaci Norska, poválečném vyrovnání a o nacionalistické straně  Nasjonal Samling. V roce 2002 mu byla udělena Brage Prize za biografii Free man, ve které se věnuje kontroverzní osobnosti norských dějin Johanu Bernhardu Hjortovi.


Během své návštěvy vystoupí autor také na Filozofické fakultě UK (Skandinavistika, Ústav germánských studií) s přednáškou Henrik Ibsen. En samtale om sammenhenger mellom mennesket, dikteren og diktningen (čtvrtek 23. 4. od 15.50–17.25 na hl. budově FF UK, nám. Jana Palacha 2, místnost 319).


Součástí autorova programu je také divadelní večer Noc s Ibsenem, který proběhne v sobotu 25. 4. v 19.00 v pražském divadle v Dlouhé.


Nakladatelství Karolinum vzniklo v roce 1990 a dosud vydalo na pět a půl tisíce titulů. Zaměřuje se především na vědecké monografie, učební texty, zároveň také publikuje 27 odborných časopisů a sborníky ze všech oborů, kterým se vědečtí pracovníci na Univerzitě Karlově věnují. Samostatné ediční projekty představují reprezentační publikace vztahující se k historii Univerzity Karlovy, monografie z dějin umění, jazykové učebnice či mezioborová edice Limes, v níž vychází překlady děl s těžištěm v literární vědě a dějinách kultury. Významným projektem je také vydávání české beletrie a její překlady do světových jazyků a vydávání díla Karla Šiktance. Více na: www.karolinum.czZa správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám