Univerzita Karlova a ČS uzavřely memorandum o partnerství a spolupráci

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 23.dubna 2014 - Nejstarší česká univerzita, Univerzita Karlova, a nejstarší banka v zemi, Česká spořitelna, se rozhodly spojit síly v posilování vzdělanosti a vědy v České republice.


Obě instituce uzavřely Memorandum o partnerství a spolupráci, ve kterém vyjádřily zájem spolupracovat na projektu Elixír do škol řízeným Nadací Depositum Bonum. Chtějí podporovat také další aktivity nadace směřující k všestranné podpoře vzdělávání a zvyšování kvality absolventů univerzit. Univerzita Karlova plánuje spolupracovat s Českou spořitelnou i na přípravě finančních programů zaměřených na podporu inovací v české ekonomice.


„Je zřejmé, že vysoké školy v ČR mohou být dostatečně kvalitní, pokud do nich bude dostatečně investováno. Jsem proto velmi rád, že se Česká spořitelna rozhodla podílet na podpoře zvyšování kvality českého univerzitního prostředí a podpořit snahu Univerzity Karlovy neustále zdokonalovat úroveň svých absolventů. Nejde jen o konkurenceschopnost vysokých škol a absolventů v rámci EU, ale i v rámci celého světa. Podpora vzdělávání musí být společnou prioritou nás všech, jen tak máme šanci uspět,“ řekl rektor Univerzity Karlovy, Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


V roce 2012 založila Česká spořitelna Nadaci Depositum Bonum, aby pečovala o mimořádný výnos ze zrušených anonymních vkladních knížek. V historii země jde o unikátní krok, kdy se soukromá instituce rozhodla neponechat si prostředky, které jí podle zákona plně náleží, ale vložit je do nadace, kde budou využity ku prospěchu celé společnosti. Poslání Nadace je podporovat vzdělávání v oblasti přírodovědných a technických oborů a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Se základním jměním 1,45 miliardy korun je Nadace Depositum Bonum největší nadací v České republice.


„Vzdělání a vědu vnímáme v České spořitelně už sto devadesát let jako nejdůležitějí pilíře úspěšného rozvoje české společnosti. Jsme velmi hrdi, že naši snahu posilovat úroveň vzdělanosti můžeme spojit s tak prestižní univerzitou, jakou je Univerzita Karlova,“ uvedl Pavel Kysilka, předseda představenstva České spořitelny. „Nadace Depositum Bonum se zaměřuje na podporu výuky přírodních a technických oborů, které rozhodnou o konkurenceschopnosti země a mladých lidí. Univerzita Karlova je pro to jedním z ideálních partnerů.“


Projekt Elixír do škol, který bude podporovat i Univerzita Karlova, je vlajkový projekt Nadace Depositum Bonum. Jeho cílem je zkvalitňovat výuku technických a přírodovědných oborů na školách. Projekt pomáhá skrze podporu motivovaných a inspirativních učitelů rozšiřovat zábavnou a zároveň praktickou výuku s důrazem na získání osvojených znalostí. V první fázi se Elixír do škol zaměřuje na fyziku a využívá expertízy odborné vzdělávací iniciativy Heuréka. Nadace iniciovala vznik 21 regionálních center napříč Českem, ve kterých se učitelé fyziky schází a vyměňují si své zkušenosti. Centra už navštívilo přes 400 učitelů.


Za správnost a kontakt:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail:


Kristýna Havligerová

Tisková mluvčí FSČS

E-mail:

Tel.:+ 420 731 647 004                                                                         


                                

Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Česká spořitelna


Česká spořitelna je největší bankou v České republice  · Její služby využívá více než 5 milionů klientů: občané, malé a střední firmy, obce a města, financuje také velké korporace a poskytuje služby v oblasti finančních trhů · Od roku 2000 je Česká spořitelna členem Erste Group a pod touto značkou obsluhuje bonitní a korporátní klienty · Disponuje nejširší sítí poboček a bankomatů v České republice · Důležitou roli hraje také na poli inovací: byla například první bankou na českém trhu, která začala masivně vydávat bezkontaktní karty a vytvářet síť pro jejich využití


26 000 000 000 Kč jsme investovali do projektů na výrobu energie z obnovitelných zdrojů a do energeticky úsporných projektů · 1 450 000 000 Kč jsme vložili do Nadace Depositum Bonum na podporu vzdělávání v České republice · 76 000 000 Kč jsme spolu s Nadací České spořitelny v roce 2014 věnovalI na obecně prospěšné projekty · 2 000 000 Kč rozdělila Nadace České spořitelny v roce 2014 celkem 35 charitativním projektům na základě výsledků hlasování v našich dvou grantových programech pro zaměstnance a klienty · 10 000 seniorů navštívilo vzdělávací kurzy „Senioři komunikují" v cca 900 českých městech a obcích · 2 092 zaměstnanců se v roce 2014 zúčastnilo spořitelních Dnů pro charitu. · 359 našich poboček má bezbariérový a 610 našich bankomatů je uzpůsobeno pro obsluhu nevidomými klienty · 2 pracovní dny může každý zaměstnanec využít na obecně prospěšnou činnost díky spořitelním Dnům pro charitu · Další zajímavé informace o společenské odpovědnosti České spořitelny zde.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám