Univerzita Karlova slaví 25 let spolupráce s Univerzitou Heildelberg

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 28. dubna 2015 – Univerzita Karlova si připomíná 25 let úspěšné spolupráce s německou Univerzitou Heidelberg. V rámci oslav, kterých se účastní nejvyšší představitelé obou univerzit, se hovoří o rozvoji a prohloubení vzájemné spolupráce. Při této příležitosti byla podepsána   aktualizovaná dohoda o spolupráci.


Zástupci obou univerzit během tří dnů představí výsledky dosavadní bohaté spolupráce. Ta porevoluční vznikla již v roce 1990 a v současné době probíhá v rovině výměny studentů a vyučujících, pořádání konferencí a diskuzí a letních škol, vedení dizertačních prací a spolupráce v oblasti vědy a výzkumu.


S Univerzitou Heidelberg dlouhodobě spolupracují: Filozofická fakulta (egyptologie, asijská studia, tibetologie, indologie, historie, lingvistika, německá studia), Pedagogická fakulta (německá studia), Matematicko-fyzikální fakulta (matematika), Fakulta humanitních věd, Husitská teologická fakulta,  Právnická fakulta a 1. lékařská fakulta.


Univerzita Heidelberg je nejstarší univerzitou v Německu a jednou z nejstarších a nejlepších v Evropě. Byla založena v roce 1386. Kontakty pražské a heidelberské univerzity sahají až do středověku a obě univerzity významným způsobem spolupracovaly až do poloviny 20. století. V posledních 25 letech se podařilo tuto spolupráci oživit a úspěšně rozvíjet.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám