Oborový žebříček QS: Devět oborů UK poprvé v první dvoustovce

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 29. dubna 2015Univerzita Karlova se přiblížila ke špičce světových vysokých škol. V nejnovějším vydání žebříčku sestavovaném podle oborů britskou společností Quacquarelli Symonds (QS) se mezi nejlepšími světovými institucemi umístilo hned 15 oborů Univerzity Karlovy, do první dvoustovky přitom proniklo hned devět z nich. Geografie vyučovaná na Přírodovědecké fakultě se stejně jako vloni umístila v první stovce.


Do elitního dvoustého místa se dále umístily obory: Anglický jazyk a literatura, Historie, Lingvistika, Filozofie, Matematika, Farmacie a farmakologie, Moderní jazyky a Ekonomie a ekonometrie.  Téměř ve všech oborech se Univerzita Karlova posunula do vyšší skupiny, resp. obhájila loňské umístění.


V letošním roce bylo poprvé zveřejněno 400 nejlepších institucí v oboru Počítačové vědy. Univerzita Karlova se v tomto oboru umístila na výborném společném 201 .– 250. místě a oproti loňskému roku došlo ke zlepšení. V téže skupině se umístila Univerzita Karlova i v oborech Lékařství a Fyzika a astronomie. I v těchto oborech došlo oproti loňsku ke zlepšení umístění.


Patnáct oceněných oborů Univerzity Karlovy doplňují na společném 251. – 300. místě Vědy o životním prostředí a ve čtvrté stovce (301. – 350. pozice) obory Chemie a Biologické vědy. I všechny tyto obory si oproti loňskému roku polepšily.


Celosvětový oborový žebříček zveřejnila společnost QS již popáté. Srovnání výsledků podle oborů má přesnější vypovídací hodnotu než zprůměrované umístění celé vysoké školy. Hodnoceno bylo více než 3 500 univerzit, kritérii prošlo více než 2 100 a do žebříčku bylo zařazeno 894 univerzit z celého světa. Bylo analyzováno více než sto milionů citačních záznamů.


Zveřejněný žebříček pokrývá třicet oborů, které sdružuje do pěti širších oblastí: humanitní vědy (Arts and Humanities), inženýrství a technologie (Engineering and Technology), vědy o živé přírodě a medicína (Life Science and medicine), přírodní vědy (Natural Science) a společenské vědy a management (Social Sciences and Management).


U jednotlivých oborů se bere v úvahu jejich specifičnost a váhy sledovaných indikátorů se v jednotlivých oborech liší. Hodnocení je sestaveno na základě šetření mezi akademickými pracovníky a zaměstnavateli, hodnocení citovanosti publikací vědeckých týmů v daném oboru a podle tzv. h-indexu.


Pro zařazení do hodnocení musela instituce v daném oboru získat dostatečný počet pozitivních ohodnocení od akademických pracovníků i zaměstnavatelů, v pětiletém období vyprodukovat minimální stanovený počet publikací a vyučovat na úrovni pregraduální nebo postgraduální (doktorské).


V žebříčku oborů jsou hodnoceny univerzity i specializované instituce, jinak nezařazované do „tradičního“ institucionálního žebříčku (QS World University Ranking).


Za správnost


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám