Opatření rektora č. 19/2015

Název:

Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

7. dubna 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy se svěřují následující nemovitosti:II.

  1. Opatření rektora ze dne 31.05.1999 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:

    Okres Nymburk, obec Poděbrady, k.ú. Poděbrady, pozemek parc. č. 2000,
III.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 27. března 2015.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 7. dubna 2015.V Praze dne 2. dubna 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.docx ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám