Opatření rektora č. 20/2015

Název:

Svěření nemovitostí Matematicko-fyzikální fakultě

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

7. dubna 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.


Do správy Matematickofyzikální fakulty se svěřují následující nemovitosti:


 • v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18


  • pozemek parc. č. 2467/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 2467/2, ostatní plocha,


 • v katastrálním území Libeň, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha - město, na listu vlastnictví č. 1851


  • pozemek parc. č. 404/17, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p., č.e.

  • pozemek parc. č. 404/19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p., č.e.

  • pozemek parc. č. 404/20, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 404/21, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením po povodni,

  • pozemek parc. č. 404/22, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením po povodni,

  • pozemek parc. č. 404/23, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením po povodni,

  • pozemek parc. č. 404/24, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením po povodni,

  • pozemek parc. č. 404/25, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením po povodni,

  • pozemek parc. č. 404/26, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením po povodni,

  • pozemek parc. č. 404/27, zastavěná plocha a nádvoří, stavba na pozemku – vodní dílo, hráz k ochraně nemovitostí před zaplavením po povodni.
II.


 1. Opatření rektora ze dne 31.05.1999 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:

  Okres Praha, obec Praha 2, k.ú. Nové Město, pozemek parc. č. 2467III.


 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 27. března 2015.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 7. dubna 2015.V Praze dne 2. dubna 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.docx ke stažení

Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám