Univerzita Karlova prohlubuje kontakty se zahraničím

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


12. května 2015 – Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima společně se členy vedení UK dnes v Paříži široké veřejnosti představil Univerzitu Karlovu. Cílem akce bylo zvýšit povědomí o Univerzitě Karlově mezi zahraničními partnery z francouzského akademického prostředí a vědecko-výzkumných pracovišť. 


Univerzita Karlova se 12. května 2015 prezentovala v rámci „Dnů Univerzity Karlovy“ v Paříži. Cílem akce bylo představit Univerzitu Karlovu v Praze zahraničním partnerům, především z univerzit a ostatních vědecko-výzkumných institucí a pracovišť. Kromě prezentace Univerzity Karlovy byl představen také společný projekt UK a CNRS (The National Center for Scientific Research), projekt CEFRES a spolek absolventů UK ALUMNI.


Den UK v Paříži zahájila velvyslankyně ČR v Paříži Marie Chatardová, která přivítala čelní představitele Univerzity Karlovy a zdůraznila význam celé akce pro posílení vzájemných vztahů ve vědní oblasti.


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima zdůraznil, že UK má zájem posílit spolupráci v rámci vědeckých projektů a navázat nová partnerství zaměřená na přípravu nových grantů. Snahou Univerzity Karlovy je spolupracovat s odborníky z francouzských vědecko-výzkumných pracovišť a dalších vědeckých institucí, stejně jako s dalšími zájemci o spolupráci s UK.

 

Při prezentaci, na kterou byli pozváni představitelé národních a evropských institucí spojených se sférou výzkumu a vzdělávání a představitelé politické sféry, byly představeny také cizojazyčné programy Univerzity Karlovy. Součástí akce bylo rovněž setkání s absolventy UK. Další podobné setkání proběhne v listopadu letošního roku v Bruselu.Za správnost


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám