Štafeta UK si doběhla pro pohár rektora

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha, 28. května 2015 – Vítězná štafeta Běhu o pohár rektora Univerzity Karlovy, kterou se stal tým Univerzity Karlovy, převzala 28. května na slavnostním galavečeru pohár z rukou prorektora Univerzity Karlovy prof. Jana Royta. Štafety UK dále obsadily třetí i čtvrtou pozici.


Pátý ročník běžeckého závodu o pohár rektora UK se konal 3. května 2015 v rámci velkého maratónského víkendu v Praze. Jako první doběhla štafeta z Fakulty tělesné výchovy a sportu UK, druhou příčku obsadil tým Vysoké školy ekonomické v Praze a pomyslný bronz si vybojoval další tým Univerzity Karlovy, z Lékařské fakulty v Plzni.


Na trasu dlouhou 3 x 10 km a 1 x 12,1 km se vydalo celkem 12 štafet složených ze studentů českých i zahraničních vysokých škol. Univerzitu Karlovu reprezentovaly čtyři štafetové týmy – z Lékařské fakulty v Plzni, Husitské teologické fakulty, Fakulty tělesné výchovy a sportu a studentů programu Erasmus. Výrazného úspěchu dosáhla Husitská teologická fakulta, která po loňském 17. místě letos obsadila osmou příčku.


Běh o pohár rektora Univerzity Karlovy se konal v rámci Volkswagen maratonského víkendu. Díky trati probíhající srdcem historické Prahy, která vede běžce kolem Vltavy i přes slavný Karlův most právem patří k nejkrásnějším maratonům světa. V průběhu 42,195 km se běžcům otevírá výhled na Pražský hrad, Národní divadlo, Tančící dům a nespočet dalších památek.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám