Opatření rektora č. 30/2015

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Lékařské fakulty v Plzni

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. červen 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy


I.

Do správy Lékařské fakulty v Plzni se svěřují následující nemovitosti:

- v katastrálním území Plzeň, obec Plzeň, vedené u Katastrálního úřadu pro Plzeňský kraj, Katastrální pracoviště Plzeň - město, na listu vlastnictví č. 10430


 • pozemek parc. č. 11645/19, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

 • pozemek parc. č. 11645/20, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

 • pozemek parc. č. 11645/21, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 1655

 • pozemek parc. č. 11645/22, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

 • pozemek parc. č. 11645/23, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/24, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/25, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/26, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/27, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/28, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/29, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/30, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/31, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/32, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/33, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/34, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/35, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/36, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 11645/37, orná půda.II.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 15. května 2015.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015.
V Praze dne 29. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám