Opatření rektora č. 31/2015

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Přírodovědecké fakulty

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. červen 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Přírodovědecké fakulty se svěřují následující nemovitosti:

- v katastrálním území Nové Město, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 18


 • pozemek parc. č. 1413/1, ostatní plocha

 • pozemek parc. č. 1413/2, zastavěná plocha a nádvoří

 • pozemek parc. č. 1434/8, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

 • pozemek parc. č. 1434/9, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

 • pozemek parc. č. 1581/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

 • pozemek parc. č. 1581/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

 • pozemek parc. č. 1590/1, zahrada.


- v katastrálním území Horusice, obec Veselí nad Lužnicí, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Tábor, na listu vlastnictví č. 22


 • pozemek parc. č. st. 132, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 56

 • pozemek parc. č. 3189, ostatní plocha.


II.

Opatření rektora ze dne 31.05.1999 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:


Okres Praha, obec Praha 2, k.ú. Nové Město, pozemek parc. č. 1413

Okres Praha, obec Praha 2, k.ú. Nové Město, pozemek parc. č. 1581

Okres Praha, obec Praha 2, k.ú. Nové Město, pozemek parc. č. 1590

Okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Horusice, pozemek parc. č. 2251

Okres Tábor, obec Veselí nad Lužnicí, k.ú. Horusice, pozemek parc. č. st. 60, objekt č.p. 56.


III.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 15. května 2015.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015.
V Praze dne 29. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení


Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám