Opatření rektora č. 32/2015

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Kolejí a menz

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

1. červen  2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Kolejí a menz se svěřují následující nemovitosti:


- v katastrálním území Libeň, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1851


  • pozemek parc. č. 493/17, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p., nebo č.e.


- v katastrálním území Břevnov, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 214


  • pozemek parc. č. 604/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 35

  • pozemek parc. č. 3664/21, ostatní plocha.


- v katastrálním území Žižkov, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 37


  • pozemek parc. č. 1305/2, zastavěná plocha a nádvoří


- v katastrálním území Dolní Měcholupy, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 966


  • pozemek parc. č. 658/8, ostatní plocha

  • pozemek parc. č. 658/9, ostatní plocha


II.

Opatření rektora ze dne 23.03.2001 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření vypouští položka:


poř. č. 11, okres Praha, obec Praha 3, k.ú. Žižkov, pozemek parc. č. 1300,

poř. č. 12, okres Praha, obec Praha 3, k.ú. Žižkov, pozemek parc. č. 1301/1,

poř. č. 15, okres Praha, obec Praha 3, k.ú. Žižkov, pozemek parc. č. 1302,

poř. č. 19, okres Praha, obec Praha 6, k.ú. Břevnov, pozemek parc. č. 604/1 a objekt č.p. 35,

poř. č. 38, okres Praha, obec Praha 6, k.ú. Břevnov, pozemek parc. č. 3022/7,

poř. č. 39, okres Praha, obec Praha 6, k.ú. Břevnov, pozemek parc. č. 3481/8,

poř. č. 40, okres Praha, obec Praha 6, k.ú. Břevnov, pozemek parc. č. 3483/4.


III.

  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 15. května 2015.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 1. června 2015.
V Praze dne 29. května 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám