Výuková aplikace pro školy: Výsledek spolupráce UK s úspěšným českým startupem

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 2. června 2015 - Univerzita Karlova dnes představila výsledek spolupráce s úspěšným českým startupem – společností Corinth. Výsledkem je mezinárodně oceněná výuková aplikace v oblasti přírodních věd pro žáky a studenty základních a středních škol Corinth Classroom.


Corinth Classroom je interaktivní 3D pomůcka pro školy. Učitelé a žáci si díky ní mohou detailně prohlédnout a „osahat“ části lidského těla ve 3D, stejně jako stavbu rostlin, geometrické struktury či atomy a molekuly. Interaktivní modely mohou používat ve svých prezentacích nebo je vytisknout na 3D tiskárně. Školy na ní oceňují její snadné používání, stejně jako fakt, že usnadňuje výuku v tématech náročných na výklad a představivost studentů.


Podle slov rektora UK, profesora Tomáše Zimy, se Univerzita Karlova snaží prostřednictvím svého Centra pro přenos poznatků a technologií zintenzivnit převádění svých vědeckých poznatků a kapacit svých vědeckých pracovníků do praxe. „Touto spoluprací začala univerzita naplňovat pro sebe nejpřirozenější formu přenosu poznatků, kterou je rozvoj a zavádění inovací v oblasti vzdělávání“, řekl ve svém vystoupení prof. Zima.


Náměstek ministra školství pro vysoké školy a výzkum, prof. Jaromír Veber navázal na úvodní sdělení rektora UK a uvedl,  že „počet počítačů a tabletů sám o sobě problém nevyřeší, podstatný je kvalitní obsah a jsem proto rád, že české školství ve výrobě digitálního obsahu nejenže nepokulhává, ale Univerzita Karlova a společnost Corinth patří zcela prokazatelně ke světové špičce“.


Význam vizuální edukace, do jejíž oblasti se Corinth classroom řadí, stoupá s tím, jak do škol nastupuje generace dětí, pro kterou je práce s elektronickými médii zcela přirozená. Proděkan pedagogické fakulty UK prof. Michal Nedělka proto zdůraznil, že „prioritou pro pedagogickou fakultu je připravit učitele tak, aby mohli ve výuce využívat vše co moderní zobrazovací aplikace nabízejí“.


Společnost Corinth patří mezi nejúspěšnější české startupy. Společností Microsoft byla jako jediná na světě  opakovaně vyhlášena partnerem roku pro vzdělávání a její výuková aplikace se dočkala prestižního ocenění od americké The Software and Information Industry Association. Marketingový ředitel společnosti Corinth Martin Bukáček uvedl: „Pro naši firmu je nezbytné vzhledem k odbornému rozsahu našich pomůcek spolupracovat s renomovanou autoritou na poli výzkumu a vzdělávání. Univerzita Karlova se v rámci naší spolupráce ocitla ve společnosti Stanfordské univerzity, jejíž experti se též podíleli na vývoji naší pomůcky“.
Za správnost


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám