Prestižní Mezinárodní cena Karla IV. bude obdnovena. Poprvé bude udělena v roce 700. výročí jeho narození

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 3. června 2015 – V příštím roce bude opět udělena prestižní Mezinárodní Cena Karla IV. Stane se tak po více než deseti letech. Cena je udělována osobnostem, které svým kulturním, vědeckým či politickým dílem dosáhly evropského či univerzálního významu a přispěly jím k pozitivnímu směřování současné civilizace a k jejímu přiblížení se principu všelidské světové harmonie.


Cena je udělována zájmovým sdružením právnických osob, Univerzity Karlovy a Magistrátu hlavního města Prahy. Zástupci těchto institucí se dnes sešli a shodli se na obnovení tradice udělování ceny.


Cena Karla IV. byla v minulosti udílena jednou za dva roky. Předána je na slavnostním shromáždění, které se koná střídavě v Brožíkově síni Staroměstské radnice a Velké Aule Karolina. Cenu předávají společně primátor hlavního města Prahy a rektor Univerzity Karlovy. Součástí ocenění je bronzová plaketa ceny, diplom a peněžní částka ve výši 200 000 Kč. Cena byla udělena pětkrát (1993, 1995, 1998, 2000, 2002). Od té doby nebyla cena udělována, z administrativního hlediska však nikdy nezanikla.


Obnovené složení správní rady (od 30. dubna 2015)


Předseda správní rady

prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy


Místopředsedkyně správní rady

prof. Ing. Eva Kislingerová (ANO), náměstkyně primátorky


Členové za Univerzitu Karlovu

prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D., prorektor pro vnější vztahy, Univerzita Karlova

prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc., prorektorka pro evropskou problematiku, Univerzita Karlova

prof. PhDr. Petr Svobodný, ředitel Ústavu dějin Univerzity Karlovy a archivu Univerzity Karlovy

PhDr. Daniela Břízová, rektorát Univerzity Karlovy, tajemnice správní rady


Členové za Magistrát hl. m. Prahy

doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., ředitel odboru Archiv hl. m. Prahy

Ing. Mgr. Irena Ropková (ČSSD), radní

Jan Wolf (KDU-ČSL za Trojkoalici SZ, KDU-ČSL, STAN), radní


Dosavadní laureáti Mezinárodní Ceny Karla IV.


Paul Ricoeur (1913 - 2005)

Jedna z nejvlivnějších myslitelských osobností druhé poloviny 20. století, jejíž dílo mapuje do velké šířky i hloubky řadu oborů lidského vědění, bádání a tvorby - filozofii v užším slova smyslu a její dějiny, psychologii, etiku a další, spjatá s neutuchajícím bojem proti jakékoli formě nesvobody, který ho také v nedávné minulosti přivedl do naší tehdy ještě nesvobodné země. Cena Karla IV. byla Paulu Ricoeurovi udělena ve velké aule Karolina dne 7. dubna 1993.


Carl Friedrich von Weizsäcker (1912 - 2007)

Významný fyzik a myslitel, žák Nielse Bohra a Wernera Heisenberga, je autorem řady významných objevů z atomové fyziky, organizátor fyzikálního výzkumu, pedagog a v neposlední řadě i filozof, obracející svoji pozornost ke vztahu teologie a filozofie v nejširší rovině a ke stále naléhavé otázce odpovědnosti vědce za důsledky svého bádání. Cena Karla IV. byla Carlu Friedrichu von Weizsäckerovi udělena v Brožíkově síni Staroměstské radnice dne 20. listopadu 1995.


Mstislav Leopoldovič Rostropovič (1927 - 2007)

Violoncellista, absolvent moskevské konzervatoře je především vynikajícím a ve světě často oceňovaným interpretem širokého repertoáru klasické hudby, skladatelem a dirigentem symfonické a operní hudby, zároveň ovšem i nekompromisní a vyhraněnou osobností bojující proti totalitním myšlenkám, které i jeho životní dráhu několikrát neblaze zkřížily. Cena Karla IV. byla Mstislavu Leopoldoviči Rostropovičovi udělena ve velké aule Karolina v listopadu 1998.


Ivan Moravec (*1930)

Jeden z nejvýznamnějších pianistů současnosti, absolvent pražské konzervatoře a poté Akademie múzických umění. Jeho umělecké výkony mohli posoudit posluchači po celém světě, koncertoval i ve světově proslulé Carnegie Hall. V roce 2000 byl Ivan Moravec oceněn Medailí za zásluhy, která mu byla udělena prezidentem republiky. Cena Karla IV. byla Ivanu Moravcovi udělena udělena v Brožíkově síni Staroměstské radnice dne 22. listopadu 2000.


John Foxton Ross Kerr (*1934)

Významný lékař a vědec, emeritní profesor na University of Queensland v Austrálii, který svůj život zasvětil problematice apoptózy, programované buněčné smrti. Výsledky jeho práce jsou důležité nejen pro léčbu mnoha vážných onemocnění, ale poznání biochemických procesů apoptózy, může být důležitým mezníkem v objevování nových efektivnějších léčebných metod. Profesor Kerr je držitelem mnoha ocenění jako je např. „Bancroftovy medaile“, ceny udělované Australskou lékařskou asociací (1993) nebo Ceny Paula Ehrlicha a Ludwiga Darmstaedtera (2000). Cena Karla IV. byla Johnu F. R. Kerrovi udělena ve velké aule Karolina v listopadu 2002.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám