V Národním technickém muzeu bylo podepsáno společné memorandum o vzájemné podpoře a společném zájmu při kultivaci kampusu v Dejvicích

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 17. června 2015 – rektoři UK, ČVUT, VŠCHT společně s ředitelem ÚOCHB AV ČR, ředitelem NTK a starostou MČ Prahy 6 dnes podepsali v Národním technickém muzeu v Praze memorandum o vzájemné podpoře a společném zájmu.


Podepsané memorandum upravuje partnerství mezi zúčastněnými institucemi. Jeho cílem je zejména kultivace vzhledu veřejného parteru kampusu v městské části Prahy 6 - Dejvicích, rozvoj vzdělávacích, společenských a kulturních aktivit v kampusu a rovněž výzkumné a vzdělávací aktivity a projekty.


V konkrétní podobě se jedná o větší spolupráci mezi vysokými školami, připravovanou integraci knihovny ÚOCHB a NTK, integraci VŠCHT a NTK, urbanismus parteru kampusu a povzbuzení života parteru v létě a vyhlášení studentské soutěže na architektonický návrh řešení veřejného prostoru kampusu v Dejvicích.


Rektor Univerzity Karlovy profesor Tomáš Zima zdůraznil důležitost memoranda z pohledu UK, především pokud jde o podporu české vědy a vzdělanosti, stejně jako o šíření úspěšných výsledků vědecké a výzkumné činnosti na veřejnosti.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám