Rektor UK převzal unikátní faksimilii alba Terra Mariana

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 29. června 2015 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s velvyslancem Lotyšské republiky v České republice Jeho excelencí Albertem Sarkanisem, z jehož rukou převzal unikátní faksimilii „Terra Mariana 1186-1888“.


Velvyslanec Lotyšské republiky Albert Sarkanis dnes předal do rukou rektora Univerzity Karlovy v Praze Tomáše Zimy faksimilii historického alba „Terra Mariana, 1186-1888“. Terra Mariana bylo oficiálním označením tzv. Starého Livonska, zprvu volného sdružení a posléze konfederace menších správních celků na území dnešního Estonska a Lotyšska.


Album „Terra Mariana“ má 70 stran a bylo vyrobeno v jediném prvopise a darováno pobaltskými polskými šlechtici papeži Lvu XIII. v roce 1888. Originál tohoto vzácného tisku je uložen v apoštolské knihovně ve Vatikánu. Album obsahuje bohaté obrazové a textové materiály, vyobrazení hradů, kostelů, náhrobků a erbů starých šlechtických rodin. V roce 2007 Lotyšská národní knihovna a Vatikánská apoštolská knihovna podepsaly dohodu o společném vydání alba „Terra Mariana 1186-1888“ ve 12 plných kopiích a 1000 menších kopií, jejichž vzory byly dodány do Rigy v roce 2011 a dokončeny a publikovány v roce 2014.


Rektor UK Tomáš Zima uvedl, že je pro Univerzitu Karlovu velkou ctí přijmout tento výjimečný dar. Zároveň poukázal na umělecký a kulturní obsah alba, jenž je významnou součástí kulturního dědictví Lotyšska a Estonska a důležitou součástí uměleckého a kulturního dědictví římsko-katolické církve.


Velvyslanec Lotyšské republiky u příležitosti své návštěvy na Univerzitě Karlově zároveň hovořil s rektorem o spolupráci UK s Lotyšskou univerzitou při výměně studentů a o jejím rozvoji do budoucna v oblasti vědecké práce a výzkumu. Pan velvyslanec  ujistil rektora UK, že je připraven podpořit vzájemnou spolupráci a rozvoj výměny studentů  mezi Univerzitou Karlovou a univerzitami v Lotyšsku.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám