Univerzita vzpomenula 600. výročí upálení Mistra Jana Husa

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 2.července 2015 – Univerzita Karlova si dnes připomněla 600. výročí upálení Mistra Jana Husa. Slavnostního setkání se zúčastnili představitelé vlády ČR  v čele  s premiérem Bohuslavem Sobotkou,  zástupci  Senátu a Parlamentu ČR a vedení Univerzity Karlovy v Praze v čele s jeho jejím rektorem Tomášem Zimou.


Slavnostní zasedání pořádané u příležitosti 600. výroční tragického upálení Mistra Jana Husa se konalo ve Velké aule historické budovy Karolina. Zahájil  je profesor Jan Blahoslav Lášek, emeritní děkan Husitské teologické fakulty UK. Po projevech rektora Univerzity Karlovy v Praze Tomáše Zimy, předsedy vlády ČR  Bohuslava Sobotky, místopředsedy Senátu Parlamentu ČR Iva Bárka, místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR  Jaroslavy Jermanové a ministra zahraničních věcí ČR  Lubomíra Zaorálka zazněl staročeský chorál „Jezu Kriste, ščědrý kněze“ a dvě skladby Jitky Snížkové – „Husův plamen“ a „Jan Hus“.


Dějinný odkaz Mistra Jana Husa  vV přednášce historika profesora Petra Čorneje „Hus jako dějinná výzva“ byl představenil Husův  život a jeho činnost v historických souvislostech. Historické zamyšlení bylo doplněno přesahem Husova významu do následujících století a do současnosti. Profesor Petr Čornej ve svém projevu zdůraznil, že osobnost  Jana Husa je dějinnou výzvou a Jan Hus jako výzva prostupuje české i evropské dějiny od osudného 6. července 1415 do současnosti.


Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám