Zápis ze zasedání studijní komise AS UK dne 18. června 2015

Přítomni: David Hurný, Cyril Brom, Josef Fontana, Jakub Horký, Peter Korcsok, Jan Kříž, Miroslav Kyselica, Miroslav Makajev, Jakub Polách, Michal Zima

Omluveni: Petr Hodek, Dalibor Neckář, Roman Šolc, Michal Tuláček

Neomluveni: Josef Borovka, Zdeněk Bureš, Barbora Fišárková, Markéta Havelková, Karel Chlouba, Adam Kalina, Jiří Kučera, Tomáš Macháček, Eva Marádová, Anna Matys, Ondřej Novotný, Ladislava Říhová, Jáchym Srb, Daniel Toropila, Samuel Zajíček

Hosté: Vojtěch Tomášek (RUK), Tomáš Jelínek (kancléř UK), Milena Králíčková (prorektorka pro studijní záležitosti), Tereza Svobodová (FSV/PF)


Program:

1. Schválení zápisu

2. Horizontální prostupnost

3. Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK

4. Různé


1. Schválení zápisu


Zápis z předešlého zasedání byl schválen poměrem hlasů 9-0-0.


2. Horizontální prostupnost


Mgr. Tomášek představil dva metodické dokumenty, poděkoval přitom Mgr. Maňáskovi z ÚVT za pomoc se SISem. Oba manuály by měly být rozeslány fakultám, jeden bude zveřejněn také na stránkách UK.


Mgr. Kříž navrhl, aby byly materiály rozeslány širšímu okruhu lidí, především proděkanům a studentským senátorům. Mgr. Tomášek řekl, že se studijními proděkany se počítá, ohledně fakultních senátorů se zeptá prorektora.


Dr. Brom se zeptal, zda bude do pravidel rozpočtu zapracováno kritérium toho, kolik studentů si vzájemně fakulty učí. Dr. Jelínek potvrdil, že ano, že takový záměr je. Nicméně ještě není jasné, podle jakého parametru to bude – počet zapsaných studentů nebo absolventů předmětu, počet kreditů či hodinová dotace atd.


Usnesení: Studijní komise se seznámila s doručeným materiálem a doporučuje postoupení fakultám.


Poměr hlasů: 10-0-0


3. Návrh dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK


Dr. Jelínek představil návrh, který musel být předložen tak, aby byl projednán ještě na červnovém zasedání AS UK a aby splnil následující podmínky: soulad se zákonem, soulad s rozsudkem NSS, zachování 2+1 na NMgr. zdarma, a to pokud možno bez toho, aby se studentům musel vyměřovat a následně promíjet.


Jakub Horký upozornil na svůj podnět, který je ale podle něj v souladu s modifikací předkladatele. Mgr. Makajev také vyslovil svůj názor, že předložená modifikace je dobrým řešením.


Dr. Brom se zeptal na analýzu dopadu změny na stipendijní fondy. Prorektorka Králíčková řekla, že minule byla její kolegyně špatně pochopena, že žádná analýza neexistuje. Dr. Jelínek řekl, že negativní dopad má samozřejmě to, že se předchozí odstudovaná léta nepočítají, pokud bylo studium úspěšně ukončeno. Dr. Brom se zeptal, jestli by tyto výpadky byly kompenzovány platbami za třetí ročník nMgr. Pan kancléř řekl, že se nejedná o desítky procent výpadku, ale spíše 5-10 %. Dr. Brom upozornil, že by si na to mohli stěžovat studenti, kteří budou tratit na tom, že je ve fondu málo prostředků.


Byly projednány také oba pozměňovací návrhy. Pan kancléř řekl, že s nimi předkladatel nemá problém, pouze bude muset být pravděpodobně upravena účinnost u návrhu doc. Wintra.


Usnesení: Studijní komise vyjadřuje kladné stanovisko k předložené modifikaci dílčí změny Přílohy č. 6 Statutu UK.

Poměr hlasů: 10-0-0


4. Různé


Mgr. Kříž se zeptal na nové opatření rektora k programu Erasmus. Vyjádřil překvapení nad tím, že toto téma bylo nedávno diskutováno, ale senát nebyl informován o připravovaném opatření. Navíc vyšlo v době, kdy jsou již v běhu přípravy výjezdu jednotlivých studentů, například studijní plány. Prorektorka Králíčková odpověděla, že se problém spadá do gesce prorektora Škrhy, nikoliv její. Spolu s panem kancléřem odpověděla, že se jedná o změny spojené s administrací na vyšší úrovni, které jsou vyžadovány od UK. Například se jedná o nové zavedení povinnosti testu z cizího jazyka před a po výjezdu. Mgr. Kříž poznamenal, že by mohlo být zajímavé mít výsledky takovýchto průzkumů.


Jakub Polách se zeptal paní prorektorky, jestli jsou nějaké novinky k diplomům – především jak to vypadá s vydáváním autorizovaných překladů. Prorektorka řekla, že je otázka, jestli takové opatření zavádět plošně nebo individuálně. Jakub Polách řekl, že by bylo dobré, kdyby to bylo jen pro zájemce, klidně za poplatek, zajistit notářsky ověřený překlad diplomu. Pan kancléř řekl, že na UK nepůsobí notáři, musel by být k tomu vybrán jeden notář, který by tuto službu UK poskytoval. Jakub Horký se zeptal, zda by bylo možné vydávat „předčasné diplomy“. Prorektorka odmítla možnost, že by existovaly dva originály diplomu nebo nějaká předčasná náhražka diplomu. Vyjádřila svůj názor, že by bylo lepší mít častěji promoce, myslitelné jsou i například společné magisterské promoce více fakult.


Paní prorektorka odpověděla na dotaz Mgr. Korscoka, že fakulty mohou nyní opět vydávat červené i modré tubusy, je to volba děkana.


Zapsala: Tereza Svobodová


zápis ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám