Univerzita Karlova slaví výročí Mistra Jana Husa

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 3. července 2015 - Mistr Jan Hus je osobností, která je významně spjata s několika místy: Husincem, Kostnicí, Betlémskou kaplí a velmi podstatně také s Univerzitou Karlovou. Je proto našim cílem zprostředkovat veřejnosti tuto významnou vazbu – Mistr Jan Hus byl rektorem tehdejší pražské univerzity a jeho bronzová socha od Karla Lidického je po právu umístěna ve vnitřním dvoře areálu Karolina.


Pro Univerzitu Karlovu je osobnost Mistra Jana Husa klíčovým tématem roku 2015 – z toho důvodu byl připraven program, který v průběhu roku připomíná osobnost Jana Husa a zejména potom jeho univerzitní působení. Dne 2. 7. 2015 proběhlo na počest Husovy památky setkání akademické obce a mnohých českých i zahraničních hostů. Slavnostního setkání se zúčastnili představitelé vlády ČR v čele s premiérem Bohuslavem Sobotkou, zástupci Senátu a Parlamentu ČR a vedení Univerzity Karlovy v Praze. V přednášce historika profesora Petra Čorneje „Hus jako dějinná výzva“ byl představen Husův život a jeho činnost v historických souvislostech. Historické zamyšlení bylo doplněno přesahem Husova významu do následujících století a do současnosti.


Univerzita Karlova je zapojena do husovských oslav, připravovaných celou řadou veřejných institucí i zájmových sdružení. Spolupracuje a koordinuje svoje aktivity společně s Magistrátem hl. m. Prahy, Národními slavnostmi a Husovskými slavnostmi, zastoupenými komisí, sestávající se ze zástupců Církve českobratrské evangelické a Církve československé husitské.


Řada odborníků Univerzity Karlovy se podílela také na přípravě dokumentárního filmu  dokument Mistr a kazatel režiséra Zdeňka Pojmana, který vznikl v koprodukci Univerzity Karlovy pro Českou televizi. Tento dokument, který nabízí veřejnosti vědecky relevantní, a přesto barvitý populárně-naučný obraz Husova života bude vysílán dne 6. 7. ve 20:00 na ČT 2.


Rektor Univerzity Karlovy prof. Tomáš Zima nabídl prostory Karolina ke konání doprovodného programu Husovských slavností. V rámci programu se tak v průběhu celého pondělního dne (6. 7. 2015, 10:00 – 18:00) děti i jejich rodiče budou moci seznámit s dobovými historickými řemesly, naučí se žonglovat, nebo si budou moci vytisknout památeční minci. Dětem budou dále věnována loutková představení, klauni a rukodělné dílny.


Svoji sounáležitost s odkazem osobnosti Jana Husa se Univerzita Karlova rozhodla dát najevo také uspořádáním výstavy. Volně přístupná výstava nazvaná „Jan Hus a pražská univerzita“ v Křížové chodbě Karolina se zaměřuje na vztah Jana Husa a pražské univerzity, jejímž byl studentem, učitelem i rektorem. Návštěvníkům jsou k dispozici pracovní listy, určené zejména pro žáky základních škol a rodiny s dětmi. Ty jsou k dispozici také na webových stránkách Univerzity Karlovy ke stažení. Výstavu doprovází mobilní aplikace obsahující základní informace o Janu Husovi, informace o výstavě formou textů, fotografií a průvodce výstavou (který nabízí detailnější informace k jednotlivým exponátům formou fotografie a rozšiřujícího textu). Dále aplikace obsahuje interaktivní hry pro mladší a starší žáky. Výstava je přístupná denně v prostorách Křížové chodby Karolina (Ovocný trh 3, Praha 1) od 10:00 – 18:00 a vstupné je dobrovolné.


V září tohoto roku proběhne mezinárodní vědecká konference (16. - 19. 9. 2015), na které bude jedna samostatná sekce poskytnuta Univerzitě v Kostnici. Ideově naváže tato konference na dvě velké mezinárodní konference, které byly na husovské téma uspořádány v roce 1993 a 1999 v Bayreuthu a v Římě. Většinou se bude jednat o inventuru bádání a hlavně o výhledy, které v jednotlivých disciplínách před tímto bádáním stojí. Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se bude konat společné shromáždění ve Velké aule. Na tomto shromáždění promluví rektor UK prof. Tomáš Zima, rektor univerzity v Kostnici prof. Dr. Dr. h.c. Ulrich Rüdiger a budou prezentovány výsledky ze zasedání obou sekcí. Dále promluví představitel Humboldtovy nadace.


Další info zde: http://www.hus.cuni.cz


Sponzory vzpomínkových akcí 600. výročí upálení mistra Jana Husa na Univerzitě Karlově jsou: Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s., Sekyra Group a.s., Zentiva Group, a.s.



Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz



Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.










Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208




Jak k nám