Opatření rektora č. 41/2015

Název:

Svěření nemovitostí Ústavu jazykové a odborné přípravy

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. července 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Ústavu jazykové a odborné přípravy se svěřují následující nemovitosti v katastrálním území Mariánské Lázně, obec Mariánské Lázně, vedené u Katastrálního úřadu pro Karlovarský kraj, Katastrální pracoviště Cheb, na listu vlastnictví č. 311

  • pozemek parc. č. st. 1395, zastavěná plocha a nádvoří,

  • pozemek parc. č. 133/81, ostatní plocha.


II.


  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 26. června 2015.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2015.V Praze dne 14. července 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám