Opatření rektora č. 42/2015

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. července 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Farmaceutické fakulty v Hradci Králové se svěřuje následující nemovitost v katastrálním území Hradec Králové, obec Hradec Králové, vedené u Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, na listu vlastnictví č. 3094

  • pozemek parc. č. 201/17, ostatní plocha.


II.

Opatření rektora ze dne 31.05.1999 se mění tak, že se v příloze tohoto opatření

zrušuje položka: „okres Hradec Králové, obec Hradec Králové, k.ú. Hradec Králové, objekt, posluchárna, na pozemku parc. č. 1787“

a doplňuje se položka: „okres Hradec Králové, obec Hradec Králové, k.ú. Hradec Králové, objekt, posluchárna, na pozemku parc. č. 1943“.


III.


  1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 26. června 2015.

  2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2015.
V Praze dne 14. července 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke stažení
Poslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám