Opatření rektora č. 43/2015

Název:

Svěření nemovitého majetku do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu

K provedení:

Čl. 50 Statutu Univerzity Karlovy a Čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy

Účinnost:

15. července 2015

[zrušeno OR č. 52/2017]


Opatření rektora ke správě nemovitého majetku ve vlastnictví Univerzity Karlovy

I.

Do správy Fakulty tělesné výchovy a sportu se svěřují následující nemovitosti:

 • v katastrálním území Veleslavín, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 321


  • pozemek parc. č. 302/103, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.

  • pozemek parc. č. 302/104, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 302/105, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 302/106, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.,

  • pozemek parc. č. 302/107, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez č.p.  nebo ev. č.,

  • pozemek parc. č. 302/97, ostatní plocha,

 • v katastrálním území Troja, obec Praha, vedené u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1081


  • pozemek parc. č. 1625/1, ostatní plocha,

  • pozemek parc. č. 1625/3, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova č.p. 789,

 • v katastrálním území Horní Malá Úpa, obec Malá Úpa, vedené Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov, na listu vlastnictví č. 160


  • pozemek parc. č. st. 144, zastavěná plocha a nádvoří,

  • pozemek parc. č. st. 199, zastavěná plocha a nádvoří,

  • pozemek parc. č. 300/3, ostatní plocha.


II.

Opatření rektora ze dne 31.05.1999 se mění tak, že se v příloze tohoto Opatření zrušuje položka „Okres Praha, obec Praha 7, k.ú. Troja, pozemek parc. č. 1625“.


III.

 1. Toto opatření se vydává v souladu s čl. 7 odst. 2 Pravidel pro správu majetku Univerzity Karlovy po předchozím vyjádření Akademického senátu UK ze dne 26. června 2015.

 2. Toto opatření nabývá účinnosti dne 15. července 2015.V Praze dne 14. července 2015

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA

rektor

.doc ke staženíPoslední změna: 21. leden 2018 23:23 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Právní odbor
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám