Rektor UK přijal portugalskou velvyslankyni v ČR

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 20. července 2015 – Rektor Univerzity Karlovy, profesor Tomáš Zima, se dnes sešel s mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyní Portugalské republiky v České republice Její Excelencí Marií Manuelou Ferreira de Macedo Franco. Oba představitelé hovořili o rozvoji vzájemné spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a portugalskými univerzitami a ostatními vzdělávacími institucemi  ohledně zvýšení mobility a rozvoje vědecké a výzkumné činnosti.


Oba zástupci ocenili vzájemnou, dlouhodobě oboustranně přínosnou spolupráci, kterou Univerzita Karlova a portugalské vysoké školy rozvíjejí již několik let. V rámci obnovené meziuniverzitní dohody z roku 1994 s Universidade de Coimbra spolupracují Filozofická fakulta, Pedagogická fakulta, Právnická a Přírodovědecká fakulta zejména v oblasti výměny vědecko-pedagogických pracovníků v oborech farmacie, mikrobiologie, pedagogika, právo, psychologie, romanistika a životní prostředí. Vzájemná spolupráce probíhá jak v oblasti výměny pedagogů, tak studentů.


V roce 2003 byl podepsán Protokol o spolupráci s Instituto Camões Portugal a na Filozofické fakultě vzniklo Centrum portugalského jazyka. Spolupráce zahrnuje především kulturní program – přednášky, tematické akce, koncerty, filmové projekce a nabízí též výběr beletrie, odborné literatury a studijní materiály pro výuku portugalštiny. Také IC Praga pořádá jazykové a semestrální kurzy portugalštiny pro studenty i veřejnost.


Rektor Tomáš Zima uvedl, že Univerzita Karlova spolupracuje s portugalskými univerzitami a dalšími vědeckými institucemi na několika projektech. Matematicko-fyzikální fakulta s Faculdade de ciencias da Universidate de Lisboa na Projektu QTLeap, Přírodovědecká fakulta s Universidade de Coimbra na Projektu EURO-Utváření evropské politiky na podporu zdraví spravedlnosti,  Filozofická fakulta s Centro de Inovatio Associacao Privada sem Ploutve Lucrativos na Projektu POCACITO - Postkarbonová města zítřka, 1. lékařská fakulta s Universidada do Minho na  Projektu GLYCOPHARM.


V akademickém roce 2014/15 studovalo na UK téměř 250 studentů z Portugalska, převážně na lékařských fakultách a v doktorském studiu. V rámci programu Erasmus má UK celkem 66 meziuniverzitních dohod s 15 portugalskými univerzitami. Obdobně se uskutečňují pravidelné studijní pobyty studentů UK v Portugalsku.


Velvyslankyně Portugalské republiky ujistila rektora UK, že je připravena podpořit další rozvoj výměny studentů a učitelů mezi portugalskými vzdělávacími institucemi a Univerzitou Karlovou a vzájemnou spolupráci v oblasti vědeckých projektů,Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 6 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám