Pražská městská policie má novou služebnu v areálu vysokoškolských kolejí Univerzity Karlovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 21. července 2015 - Městská policie Praha dnes v dopoledních hodinách slavnostně otevřela novou okrskovou služebnu, která se nachází v areálu kolejí Větrník, v ulici Na Větrníku 2. Přestěhovala sem strážníky ze služebny Čílova, která pro ně neměla dostatečné zázemí. Prostory pro strážníky z Prahy 6 nabídly Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze, které také hradily stavebně technickou část rekonstrukce. O vybavení se postarala městská policie.


Na služebně bude kmenově zařazeno 6 strážníků okrskářů, kteří zde budou sloužit v nepravidelném režimu. „Umístění služebny v areálu vysokoškolských kolejí bude výhodné nejen pro samotné studenty, ale také pro rezidenty, kteří bydlí v této lokalitě a lokalitě Malého Břevnova, v oboře Hvězda, Petřin a Střešovic“, uvedl ředitel Městské policie Praha Eduard Šuster. Ředitel Kolejí a menz Univerzity Karlovy Jiří Macoun jeho slova doplňuje: „Koleje a menzy Univerzity Karlovy v Praze velice vítají otevření nové služebny městské policie na kolejích Na Větrníku. Tento krok vnímáme jako završení naší snahy o navázání užší spolupráce s městskou policií v této oblasti Prahy, od které si slibujeme nejen posílení bezpečnosti našich studentů a studentek, ale je to také náš společný příspěvek k ideálnímu soužití velkého kolejního areálu se svým okolím. Osobně chci potom velmi poděkovat řediteli městské policie na Praze 6 panu Zdeňku Kovandovi a celému týmu jeho spolupracovníků, bez jejichž podpory by se celá záležitost jenom těžko realizovala.“


Slavnostního otevření služebny se vedle zástupců městské policie a Univerzity Karlovy zúčastnili také čelní představitelé Městské části Praha 6. „Jsem ráda, že městská policie získala v této lokalitě plnohodnotnou služebnu. Věřím, že mimo jiné pomůže tomu, aby se studentky vysokoškolských kolejí cítily Na Větrníku bezpečněji", uvedla místostarostka Petra Kolínská.


Občané mohou strážníky na této služebně navštívit v době úředních hodin, a to v úterý od 16:00 do 17:00 hodin a ve čtvrtek od 17:00 do 18:00 hodin. Mimo úřední hodiny městská policie doporučuje kontaktovat strážníky prostřednictvím linky tísňového volání 156. Se svými strážníky okrskáři se může veřejnost seznámit také prostřednictvím webových stránek městské policie – Najdi svého strážníka okrskáře.


Irena Seifertová

vedoucí Kanceláře ředitele

komunikace s médii a veřejností


Městská policie hlavního města Prahy

101 00 Praha 10, Korunní 98


telefon: 222 025 050

mobil: 602 622 471Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám