Realizace projektu Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni byla úspěšně ukončena

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Plzeň, 28. července 2015 – Na konci června ukončila Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Plzni realizaci projektu „Biomedicínské centrum Lékařské fakulty v Plzni“. Díky tomuto projektu, spolufinancovanému z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI), získala fakulta podporu pro výstavbu jedné části zamýšleného nového fakultního kampusu.


Díky dotaci získané z tohoto operačního programu vybudovala fakulta sídlo pro svůj nový ústav – Biomedicínské centrum – a vybavila ho moderními přístroji. Na rozdíl od jiných ústavů fakulty se bude věnovat převážně výzkumu a vývoji, a to v oblasti náhrady a regenerace orgánů. Navazuje tak na úspěšné výzkumné programy fakulty z předchozích let. Výzkumné týmy centra pracovaly již po dobu jeho výstavby ve stávajících prostorách fakulty, po kolaudaci nových budov začaly využívat zázemí vysoce specializovaných laboratoří, experimentálních operačních sálů a dalších pracovišť.


Výzkum prováděný v Biomedicínském centru je v souladu s celkovým zaměřením centra orientován tak, aby jeho výsledky mohly mimo jiné přispět ke zvýšení úspěšnosti a rozšíření možností transplantace ledvin, k optimalizaci dialyzační léčby nebo k identifikaci biomarkerů orgánových poškození. Pracuje se zde také na zdokonalení techniky umělého oplodnění nebo na vývoji

a zdokonalení metod pro práci s kmenovými buňkami a jejich využití pro regeneraci srdce nebo jater.


Celkové náklady na projekt činily zhruba 447 milionů korun, z toho 408 milionů korun bylo kryto dotací. 85 % z dotace financuje EU prostřednictvím Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), zbylých 15 % financuje státní rozpočet ČR.


Kontakt:

Ing. Barbora Černíková

Administrátor projektů OP VaVpI

Lékařská fakulta UK v Plzni

Husova 3, 306 05 Plzeň

tel: +420 377 593 446

e-mail: barbora.cernikova@lfp.cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:35 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám