Zahraniční studenti pražských vysokých škol mohou vyřídit své záležitosti k pobytu v nové pobočce umístěné v prostorách UK

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 30. července 2015 – Odbor azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR dnes otevřel nové pracoviště Oddělení pobytů cizinců, a to v prostorách kolejí Komenského Univerzity Karlovy. Zahraniční studenti tak mají další možnost vyřídit své záležitosti týkající se pobytu v České republice.


Pracoviště bude sloužit studentům, kteří přijíždějí na Univerzitu Karlovu, tak i na ostatní pražské vysoké školy. Své záležitosti zde budou moci řešit cizinci ze zemí mimo Evropskou unii. „Jsem rád, že se nám podařilo otevřít tuto pobočku, kde si zahraniční studenti vyřídí veškerou pobytovou agendu od podání žádosti až po převzetí biometrického průkazu. Do budoucna plánujeme navázat užší spolupráci se studijními odděleními ostatních vysokých škol,“ uvedl po otevření pracoviště první náměstek ministra vnitra pro řízení sekce vnitřní bezpečnosti Jiří Nováček.


Pracoviště, s denní kapacitou až 220 osob, může navštívit student, který se objedná na telefonní lince call centra 974 820 680. Obdobné pracoviště Ministerstvo vnitra ČR v září loňského roku otevřelo na akademické půdě Univerzity Palackého v Olomouci.„Nové pracoviště vzniklo v prostorách koleje Komenského. Díky vstřícnosti ministerstva vnitra může nyní Univerzita Karlova v Praze a pražské vysoké školy nabídnout zahraničním studentům možnost vyřídit si své nutné formality k zajištění pobytu v ČR přímo na jedné z kolejí v centru hlavního města. Očekáváme, že díky tomuto pracovišti dojde ke zrychlení, zkvalitnění a zjednodušení procesu přijímání zahraničních studentů na pražské vysoké školy,“ uvedl u příležitosti otevření rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.


Na území Hl. města Prahy jde tak již o sedmé pracoviště a bude určeno pouze pro zahraniční studenty. Nové pracoviště Oddělení pobytů cizinců sídlí v prostorách kolejí Komenského v ulici Hládkov 682/9 na Praze 6.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám