Farmaceutická fakulta v Hradci Králové má zrekonstruované budovy

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Hradec Králové, 30. července 2015 – Na konci června byla ukončena realizační fáze projektu Revitalizace infrastruktury na FaF UK v HK (REVIFAF) podpořeného z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). V rámci projektu došlo především k revitalizaci a modernizaci vzduchotechniky, chlazení, zařízení hlavních prvků silnoproudé elektrotechniky, otopné soustavy a dále k částečnému zateplení objektů, rekonstrukci hlavního vstupu, spojovacího koridoru a nákupu špičkových vědeckých přístrojů.


Revitalizace se týkala především strojoven technologií a technických zařízení Severní a Jižní budovy a Nové posluchárny. Klimatizační jednotky byly vybaveny vlhčením, moderní technologií chlazení a tam, kde to bylo možné, byly vybaveny rekuperací. Fakulta také získala vizualizační software pro řízení a ovládání klimatizačních jednotek z „centrálního pultu“.


Střecha Nové posluchárny, Jižní a Severní budovy a budovy v Zámostí byly zatepleny a na Jižní budově byla také provedena částečná sanace a zateplení fasády. Otopná tělesa v Jižní a Severní budově byla vybavena termostatickými ventily s termostatickými hlavicemi. V rámci rekonstrukce bylo nahrazeno pět původních výtahů za nové, které splňují současné legislativní požadavky.


Realizace probíhala za plného provozu fakulty. Největší omezení znamenala rekonstrukce a výměna zařízení v hlavní elektrorozvodně, výměna hlavních kabelových tras a kompletní výměna hlavního rozvaděče Jižní budovy.


Díky projektu byly laboratoře fakulty vybaveny šesti novými přístroji, z nichž nejvýznamnějším je špičkový hmotností spektrometr s vysokým rozlišením v laboratoři katedry analytické chemie. Pro běžného pozorovatele jsou pak nejvíce patrné změny na hlavním vstupu fakulty, kde přibyla bezbariérová rampa a markýza, bylo zrekonstruováno navazující hygienického zázemí Nové posluchárny a byla realizována kompletní rekonstrukce spojovacího koridoru. Ten dostal moderní fasádu a spolu s vestibulem nový interiér.


Celkové náklady projektu představují 80,5 milionu korun.


Kontaktní osoba:


Ing. Petr Baše

Projektový manažer REVIFAF


Univerzita Karlova v Praze

Farmaceutická fakulta v Hradci Králové

Akademika Heyrovského 1203

500 05 Hradec Králové

Tel: +420 495 067 244

e-mail:
Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.

Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám