Zápis ze zasedání studijní komise AS UK dne 8. dubna 2015Přítomni: Mgr. David Hurný, Mgr. Cyril Brom, Ph.D., MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D., MUDr. Josef Fontana, Bc. Markéta Havelková, prof. RNDr. Petr Hodek, CSc., Bc. Peter Korcsok, Mgr. Jan Kříž, Miroslav Kyselica, Mgr. Miroslav Makajev, Dalibor Neckář, Bc. Ondřej Novotný, Jakub Polách, Mgr. Roman Šolc, Bc. Michal Zima


Hosté: prof. RNDr. Petr Volf, CSc. (člen KR zodpovědný za GA UK)


Program:


1. Schválení zápisu z minulého zasedání
Zaslané připomínky byly zapracovány a zápis byl schválen tichým souhlasem.
2. GA UK


Bod uvedl prof. Volf, který si s sebou přinesl také grafy (některé v příloze tohoto zápisu), které komentoval. Nejdůležitějším bodem je úspěšnost projektů, která je poměrně nízká, a proto chce prof. Volf získat co nejvíce financí. Pokračování bylo doporučeno všem stávajícím projektům, byť u některých se zkrácením. Dále prof. Volf zdůraznil snahu, aby byly rozdělované finance všech tří sekcí srovnatelné (humanitní, přírodní, lékařské). Na závěr komentoval srovnání jednotlivých fakult.


Prof. Hodek se zeptal, zda se uvažuje o snížení režie. Prof. Volf odpověděl, že se již snížila z 20 % na 15 %. Vysoká režie znamenala nárůst přihlášek, což vedlo k nižší úspěšnosti. Fakulty si nepřejí snižování, například na 10 %, ačkoliv s těmi projekty moc práce nemají. Asi dvě třetiny projektů jsou velice kvalitní, proto by měla být větší úspěšnost, třeba okolo 40 %, ale vedení univerzity upřednostňuje nižší úspěšnost, nyní je 33 %, takže polovina těch kvalitních je neúspěšná.


Prof. Hodek ostatním sdělil svou zkušenost s GA ČR, kde se hodnotící komise obměňují častěji – každé dva roky je minimálně jedna třetina vyměněna. Prof. Volf řekl, že u GA UK je funkční období tříleté, přičemž je naprosto běžné, že jeden zpravodaj slouží dvakrát za sebou, tedy šest let. Problémem také je, že fakulty dodávají málo kvalitních kandidátů do panelů, není o to tak velký zájem, a tak by častá obměna spíše nevedla k lepším výsledkům. Bohužel nemůžeme mít tak kvalitní panely (jako celek) jako GA ČR. Prof. Hodek upozornil, že by rotace panelistů pomohla, protože záleží na tom, jak blízko má zpravodaj k dané problematice. Prof. Volf na to odpověděl, že není problém zajistit, aby stejný projekt při druhém podání dostal jiný zpravodaj. Největším problémem je, že zpravodajové mají většinou kladné posudky u 60-70 % projektů, ale musí z nich vybrat pouze těch 33 %, takže pod čarou zůstane mnoho projektů, které by si podporu zasloužily.


Dr. Brom se zeptal, zda by byla možná i rotace oponentů, zda je možné, aby uchazeč napsal, že nechce nějakého oponenta. Prof. Volf odpověděl, že je možné to napsat jak jmenovitě, tak napsat, že chce mít jiného než minulý rok.


Dr. Brom vyjádřil obavy, že když se sníží režie, nebude to motivovat fakulty, aby tlačili své studenty do ucházení se o GA UK, takže by to mohlo znamenat opadnutí zájmu. Prof. Volf oponoval, že ten zájem by měl přicházet spíše od studenta samotného než od fakulty. Byly situace, kdy fakulty studenty tlačily a vedlo to k mnoha nekvalitním projektům. Dr. Brom souhlasil, že by to u doktorandů mělo být automatické, že žádají o GA UK, ale že některá pracoviště ani neví, že GA UK existuje. Prof. Volf na to odpověděl, že to je samozřejmě špatně.


Dr. Brom se dále ptal, zda existuje analýza výstupů GA UK, tedy toho, co studenti vygenerují? Prof. Volf odpověděl, že samozřejmě, jsou čtyři stupně závěrečného hodnocení – mimořádně dobrý (publikace alespoň dvou dobrých článků) / splněno (alespoň jedna publikace) / nesplněno / hodnocení odloženo (ještě nepublikoval, ale má připraveno k publikaci, znovu se hodnotí za rok). Dr. Brom řekl, že se mu v některých aspektech zdá hodnocení měkké. Například by podle něj měl být student prvním nebo hlavním autorem, nikoliv dalším. Prof. Volf odpověděl, že o tom jsou velké debaty, ale publikace se hodnotí vždy individuálně.


Bc. Havelková se zeptala na význam hodnocení „nesplněn“ – musí takový student vracet peníze?  Prof. Volf vysvětlil, že to většinou znamená, že člověk skončí, odjede do zahraničí, nepohodne se se školitelem apod., takže ve studiu nepokračuje. V těchto případech se postihují spíše vedoucí těchto studentů, u nich se to ukáže v aplikaci GA UK, což následně vidí zpravodajové, když hodnotí jejich další projekty. Dr. Fišárková doplnila, že někdy to i zachytí oponent, protože často ty obory jsou tak malé, že o tom vědí.


Dr. Fišárková se zeptala, proč oponent nemůže zakliknout „nedoporučuji k financování“, protože to má za následek, že ho aplikace dál nepustí. Prof. Volf to zdůvodnil tím, že oponent nemá tak dobré srovnání, protože má jen málo projektů za rok (na rozdíl od zpravodaje a oborové rady). U oponenta je tak stěžejní slovní hodnocení.


Dr. Fišárková ještě na závěr pochválila, že řešitelé mohou vidět i ostatní oponentské posudky, protože je to dobré pro srovnání. Prof. Volf řekl, že je to dobré i pro motivaci samotných oponentů, aby psali kvalitní posudky, když vědí, že to bude někdo další číst.


Usnesení:

Studijní komise bere na vědomí informace o výsledcích GA UK za rok 2015. Přijato poměrem hlasů 9-0-1.


Studijní komise doporučuje, aby bylo při opakovaném podání stejného projektu zajištěno, aby nebyl hodnocen stejným zpravodajem a stejnými oponenty. Přijato poměrem hlasů 12-0-0.


Studijní komise doporučuje nesnižovat podporu projektu GA UK a vzhledem k vysokému poměru kvalitních projektů, které nelze financovat, usilovat o navýšení počtu financovaných projektů. Přijato poměrem hlasů 12-0-0.


Studijní komise doporučuje snížit maximální podíl režie („doplňkových nákladů“) na prostředcích přidělených projektu. Přijato poměrem hlasů 10-0-3.


Zapsala: Tereza Svobodová


stáhnout zápis


Poslední změna: 21. leden 2018 23:21 
Sdílet na:  
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208


Jak k nám