Univerzita Karlová otevírá první ročník Juniorské univerzity

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 3. září 2015 –Již za měsíc se otevřou brány prvního ročníku Juniorské univerzity, který pořádá pro studenty středních škol Univerzita Karlova. Zájemci o studium se během třech měsíců budou moci zúčastnit přednášek vybraných fakult, prohlédnout si historické univerzitní budovy a získat podrobné informace o studiu na nejstarší české univerzitě. Uchazeči o studium se mohou hlásit od 3. září. 


Do prvního ročníku Juniorské Univerzity Karlovy bude přijato celkem 100 studentů českých středních škol. Otevřeny budou dva studijní okruhy – humanitně-společenský a přírodovědně-lékařský. V rámci Juniorské univerzity UK získají studenti informace o celé univerzitě, o možnostech reálného studia či o aktuálních výsledcích v oblasti vědy a výzkumu. Zároveň budou mít jedinečnou příležitost setkat se s předními vědeckými odborníky.


Pevně věříme, že jsme pro zájemce o studium připravili zajímavý program. Studenti se v humanitně-společensky zaměřených přednáškách mimo jiné dozvědí, proč je dobré znát právo, či se stanou na chvíli spisovateli. Ti, kteří se chtějí věnovat přírodovědě či lékařství, si budou moci vyslechnout nejnovější poznatky o tom, jak je naše tělo řízeno či zda nové léky představují novou naději v léčbě rakoviny. Věříme, že setkání budou živá a nás všechny zúčastněné budou bavit,“ uvedla prorektorka pro studijní záležitosti doc. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.


Juniorská univerzita UK bude probíhat formou přednášek v období říjen – prosinec 2015 v prostorách Karolina. Témata budou průřezová se zaměřením jednotlivých fakult a přizpůsobena věku středoškolských studentů. Přijímací zkoušky probíhat nebudou. Studenti získají index a na závěr obdrží účastnický certifikát. Bližší informace o Juniorské univerzitě UK spolu s přihlašovacím formulářem naleznou zájemci na webových stránkách www.juniorskauniverzita.cuni.cz.
ZA SPRÁVNOST:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám