Rektor Univerzity Karlovy přivítal velvyslance Španělského království

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 2. prosince 2015 – Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima přivítal velvyslance Španělského království Pedra-Sotela Ibáñez-Martína. Tématem schůzky bylo prohloubení spolupráce Univerzity Karlovy a španělských vzdělávacích a vědeckých institucí.


UK má v současné době 159 dohod s 29 španělskými vysokými školami, na nichž participuje 13 fakult UK. V akademickém roce 2014/15 vyjelo na partnerské univerzity celkem 91 studentů UK a na UK přijelo 151 španělských studentů.


Univerzita Karlova v současnosti spolupracuje s Universidad de Barcelona a Universidad de Granada. S Universidad de Barcelona byla v roce 1992 podepsána dohoda o výměně vědecko-pedagogických pracovníků a studentů. Výměna studentů se uskutečňuje pouze v rámci programu Erasmus+. S Universidad de Granda byla v roce 2005 podepsána rámcová bilaterální dohoda a uzavřen dodatek o spolupráci v rámci doktorského programu "Advanced Studies of Spanish Language" (odborným garantem je Ústav románských studií FF UK). V r. 2007 byl uzavřen dodatek o spolupráci týkající se lektorátu češtiny na partnerské univerzitě (lektora zajišťuje FF). V r. 2013 vyjel na krátkodobý výzkumný pobyt jeden akademik FF.


Na UK v současném akademickém roce studuje celkem 44 studentů ze Španělska, a to na Filozofické fakultě, Fakultě humanitních studií, Matematicko-fyzikální fakultě, na lékařských fakultách, Přírodovědecké fakultě, Fakultě sociálních věd a Farmaceutické fakultě.


Univerzita Karlova úspěšně rozvíjí spolupráci se španělskými institucemi též v oblasti vědy, především v rámci programu Horizont 2020 (Matematicko-fyzikální fakulta, 1. lékařská fakulta, Přírodovědecká fakulta, CERGE-EI, Fakulta humanitních studií).

Za správnost:
Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.cz


Univerzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 5 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.
Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám