Filip Matějka získal prestižní ERC grant

CERGE-EI

Politických vězňů 7, Praha 1, 111 21

www.cerge-ei.cz


Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 21. října 2015 - Filip Matějka, výzkumný pracovník a člen profesorského sboru CERGE-EI, obdržel Starting grant Evropské výzkumné rady (European Research Council). Filipův výzkumný projekt “Inattention” se zabývá aplikacemi teorie racionální nepozornosti v různých oblastech veřejné politiky. Cílem výzkumu je najít způsob, jakým lidé dělají ekonomická rozhodnutí a na základě čeho rozdělují svoji pozornost.


„Ve svém výzkumu bych se rád věnoval otázkám, které budou mít reálné praktické využití. Například jaké veřejné politiky jsou typicky implementovány vládou či úřady, které nemohou pojmout a zohlednit veškeré dostupné informace z důvodu přirozených limitů kognitivních schopností? Může vláda sloužit všem občanům stejně nebo spíše inklinuje k ignoraci osob se speciálními potřebami? Jakou roli by měla vláda zastávat a jakou roli by měla přenechat trhu?“, říká Filip Matějka.


Filip je prvním Čechem, pracujícím na české výzkumné instituci, který získal ERC grant jako hlavní řešitel v oboru společenských a humanitních věd.


Význam ocenění vyzdvihuje ředitel CERGE-EI, Michal Kejak: „Úspěch Filipa Matějky je uznáním výzkumného potenciálu teorie racionální nepozornosti a její aplikace na konkrétní příklady veřejných politik. Udělení grantu považuji za stvrzení mise CERGE-EI, zaměřené na špičkový ekonomický výzkum a vzdělání. Zároveň to představuje velké povzbuzení pro mladé talentované výzkumníky a studenty v ekonomii i celé oblasti společenských a humanitních věd, jak v ČR tak středoevropském regionu.“

Evropská výzkumná rada (ERC, European Research Council) je součástí pilíře „Excelentní věda v Horizontu 2020“. Byla zřízena Evropskou komisí v r. 2007 jako vůbec první evropská organizace pro podporu špičkového výzkumu. ERC granty financují výzkum směřující za hranice poznání v daném oboru (tzv. “frontier research”), se zvláštním zřetelem na interdisciplinaritu a objevování nových perspektivních oborů a inovativních vědeckých přístupů.


Filip Matějka získal doktorát z aplikované matematiky na Princetonské univerzitě. Od roku 2010 působí jako výzkumný pracovník Národohospodářského ústavu AV ČR, pod jehož hlavičkou grant získal. Od roku 2011 je členem akademického sboru CERGE-EI. Od fyziky a matematiky, které studoval na Univerzitě Karlove přešel k ekonomii na začátku doktorských studiích na Princetonu. Studuje zejména makroekonomii, ekonomickou teorii, ekonomii informací a behaviorální ekonomii.


CERGE-EI je společné pracoviště Centra pro ekonomický výzkum a doktorské studium Univerzity Karlovy v Praze a Národohospodářského ústavu AV ČR, které se dlouhodobě umísťuje mezi institucemi produkujícími špičkový ekonomický výzkum. Misí instituce je excelence a inovace v ekonomickém výzkumu a vzdělání.


Kontakty: RNDr. Filip Matějka, PhD.

e-mail: filip.matejka@cerge-ei.cz

telefon: (+420) 731 038 586


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám