Oslavy 17. listopadu: Setkání Mezinárodní rady UK i vzpomínkové a kulturní akce

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 12. listopadu 2015 – U příležitosti oslav státního svátku 17. listopadu se do Prahy sjedou špičkoví světoví vědci, aby se zúčastnili zahajovacího setkání Mezinárodní rady UK. Státní svátek si Univerzita Karlova připomene projevem rektora a slavnostním koncertem.


Členové Mezinárodní rady UK budou v Praze jednat ve dnech 16. a 17. listopadu 2015. V prostorách Karolina se bude hovořit o trendech ve vědecké a vzdělávací práci UK, o univerzitních výzkumných centrech a o systému vnitřního financování. Do Prahy přijedou francouzská bohemistka Marie-Elizabeth Ducreux, francouzská matematička Maria J. Esteban, generální ředitel CERN Rolf-Dieter Heuer, přední světový neurolog Joseph Jankovic, odborník na biologii retrovirů Hans-Georg Kräusslich, expert na molekulární medicínu Peter Kuhn, irská politoložka Brigid Laffan, odborník na církevní tematiku Karl Schwarz, významný slovenský diplomat a bývalý předseda Mezinárodního soudního dvora v Haagu Peter Tomka a britský sociolog David Morley.


Dalšími členy Mezinárodní rady UK, kteří se z jednání omluvili, jsou držitel Nobelovy ceny za chemii Aaron J. Ciechanover, politolog Gary W. Marks a nizozemský ekonom a politik Jozef Mathias Ritzen.


Cílem Mezinárodní rady UK je napomoci k vyšší kvalitě vědecké a vzdělávací práce na UK tak, aby ještě lépe obstála v mezinárodním srovnání a potvrdila svou úlohu mezinárodně respektované „research university“. Proto byly do Rady jmenovány význačné osobnosti působící ve špičkových zahraničních institucích. Další informace zde: http://www.cuni.cz/UK-6792.html 


U příležitosti oslav Mezinárodního dne studentstva a Dne boje za svobodu a demokracii se 17. listopadu od 20 hodin ve Velké aule Karolina uskuteční slavnostní setkání akademické obce, na kterém zazní projev rektora Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc., projevy studentů a také slavnostní koncert.


Univerzita Karlova opět zdarma v den státního svátku 17. listopadu zpřístupní svou stálou expozici mapující dějiny nejstarší české univerzity. Výstava, která se nachází v prostorách gotického sklepení Karolina, bude v tento den mimořádně přístupná v prodloužené otevírací době: od 10 do 19 hod. Vstup je z nádvoří Karolina, Ovocný trh 3.

Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 4 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám