Otevřený dopis zástupců veřejných vysokých škol představitelům vlády ČR

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 16. listopadu 2015 - Předseda české konference rektorů a rektor UK prof. Tomáš Zima, doc. Jakub Fischer, předseda Rady vysokých škol a Ing. František Barták, předseda Vysokoškolského odborového svazu se ve čtvrtek 12. 11. 2015 obrátili otevřeným dopisem na politickou reprezentaci ČR – předsedu vlády Bohuslava Sobotku, 1. místopředsedu vlády pro ekonomiku a ministra financí Andreje Babiše a místopředsedu vlády pro vědu, výzkum a inovace Pavla Bělobrádka.


Vyjadřují v něm „zásadní nesouhlas s dosavadním průběhem přípravy státního rozpočtu na rok 2016 ve vztahu k položce financování veřejných vysokých škol.“


Upozorňují, že „vládní návrh příslušné rozpočtové kapitoly dosud nejrazantnějším způsobem snižuje rozpočet vysokých škol v době, kdy celkový rozpočet rezortu školství naopak dosahuje historického maxima a navyšují se platy v oblasti státní a veřejné sféry.“ Tak zásadní redukci považují představitelé veřejných VŠ za přímé popření proklamací o budování znalostní společnosti a slibů o zvyšování konkurenceschopnosti ČR podporou terciárního vzdělávání. Varují zároveň, že výsledkem této politiky bude „pouze prohloubení dlouhodobého podfinancování českých vysokých škol a diskriminace zaměstnanců v oblasti odměňování“, což je zvlášť alarmující v situaci, kdy podíl HDP na financování VŠ poklesl za posledních 8 let o čtvrtinu a i další statistické údaje dokládají, že „tristní postavení České republiky ve srovnání se zeměmi OECD se dále zhoršuje.“


Zástupci veřejného vysokého školství sice v dopise oceňují „jednání paní ministryně a mimorozpočtové operace v rámci kapitoly MŠMT jako snahu rezortu o záchranu situace“, nicméně je považují pouze za nouzové kroky, které nebudou ve střednědobém horizontu schopny stabilizovat rozpočet vysokých škol.


Důrazně se proto obracejí na představitele vlády ČR s žádostí, aby „upravili kapitolu vysokých škol ve státním rozpočtu na rok 2016 na reálný stav roku 2015, tedy na částku 21,5 mld. Kč.“


Odvolávají se přitom na proklamaci vládní koalice z minulého roku, že „umožní při střednědobé stagnaci rozpočtu VŠ a poklesu počtu studentů postupně narovnat klíčový ukazatel výdajů na jednoho studenta na mezinárodně konkurenceschopnou úroveň“, kterou českým rektorům osobně potvrdil předseda vlády Bohuslav Sobotka na jednání s předsednictvem ČKR v březnu tohoto roku.


Závěr dopisu vyjadřuje přesvědčení akademické reprezentace, že „snižování rozpočtu vysokých škol v době ekonomického růstu je hrubou politickou chybou“, která bude mít vážné a dlouhodobé společenské a ekonomické důsledky pro hospodářství naší země.


V této souvislosti byl již také ustanoven krizový koordinační výbor reprezentací vysokých škol (Česká konference rektorů a Rada vysokých škol) a Vysokoškolského odborového svazu,  který se bude otázkou financování intenzivně zabývat.
Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám