Univerzita Karlova přivítala zástupce mezinárodního sdružení Unica

Univerzita Karlova v Praze

Ovocný trh 5, Praha 1, 116 36

www.cuni.cz


TISKOVÁ ZPRÁVA


Praha 19. listopadu 2015 –V prostorách Univerzity Karlovy dnes začalo 10. zasedání „research liason officers“ mezinárodního sdružení UNICA. Zástupci univerzit hlavních evropských měst si budou po dva dny vyměňovat poznatky a zkušenosti z oblastí jako je HORIZONT 2020 či financování univerzitních projektů v rámci dalších evropských programů.  


Sdružení UNICA (Network of Universities from the Capitals of Europe) vzniklo v roce 1990, jeho posláním je podporovat spolupráci mezi svými členy napříč Evropou. UNICA také podporuje rozvoj Boloňského procesu a usnadňuje integraci univerzit střední a východní Evropy v evropském vysokoškolském vzdělávacím prostoru. UNICA zprostředkovává stanoviska a názory členských univerzit evropským institucím i národním vládám. Svým členům poskytuje informace o evropských programech a iniciativách a podporuje projekty založené na vzájemné spolupráci. Nabízí také fórum pro reflexi strategických změn v záležitostech výzkumu, vzdělávání a řízení.


Sdružení UNICA v současnosti sdružuje 46 univerzit z 35 hlavních měst evropských zemí, zahrnující více než 150 tisíc zaměstnanců a přes 1 800 000 studentů. Univerzita Karlova se stala členem UNICA v roce 2002. V říjnu letošního roku byl rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima zvolen členem UNICA Steering Committee.Za správnost:


Mgr. Václav Hájek


Tiskový mluvčí UK

Odbor vnějších vztahů

Univerzita Karlova v Praze

tel: +420 224 491 248

e-mail: pr@cuni.czUniverzita Karlova v Praze


Univerzita Karlova byla založená v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S více než půl milionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem. Univerzita má přes 7 800 zaměstnanců, z toho téměř 4 300 akademických a vědeckých pracovníků. Na UK studuje více než 52 000 studentů, což je zhruba jedna šestina všech studentů v ČR, kteří studují ve více než 300 akreditovaných studijních programech s 661 studijními obory. V bakalářských studijních programech studuje téměř 20 000 studentů, v magisterských téměř 25 000 studentů a v doktorských 8 000 studentů. Téměř 7 500 studentů jsou cizinci. Univerzitu ročně absolvuje zhruba 9 000 studentů, kteří tradičně patří ke skupině obyvatel ČR s nejnižší nezaměstnaností. Nejrůznější kursy celoživotního vzdělávání ročně absolvuje přes 16 000 účastníků. Důraz klade univerzita i na mezinárodní spolupráci s prestižními vzdělávacími a vědeckými institucemi. UK uzavřela více než čtyři stovky bilaterálních smluv a 187 mezinárodních partnerských smluv se zahraničními univerzitami.


Poslední změna: 21. leden 2018 23:34 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Za obsah stránky zodpovídá: Odbor vnějších vztahů
Máte dotaz ?
Kontakty

Univerzita Karlova

Ovocný trh 560/5

Praha 1, 116 36

Česká republika


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČO: 00216208 

DIČ: CZ00216208
Jak k nám